BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"wind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wind rzeczownik

rzeczownik + wind
Kolokacji: 56
chill wind • trade wind • winter wind • north wind • west wind • night wind • wind of several mph • wind of several miles • storm wind • ...
wind + rzeczownik
Kolokacji: 76
wind turbine • wind farm • wind speed • wind power • wind instrument • wind tunnel • wind gust • wind direction • Wind Ensemble • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. wind turbine = silnik wiatrowy, turbina wiatrowa wind turbine
2. wind farm = farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa wind farm
  • You could even put a wind farm on the top!
  • We live next to a wind farm too - they are still a lot of the time.
  • Are wind farms the reason why my energy bill is so high?
  • The mountain was the site of the world's first wind farm.
  • Most wind farms are in California, but some 30 states have at least one such project.
  • The wind farm was completed in 2009 and cost around $90 million.
  • Construction of the wind farm is expected to start in 2011.
  • The village has a population of 1,710, and is home to a large wind farm.
  • To the east of the village a wind farm has been built.
  • A large wind farm has been built next to the village.
3. wind speed = prędkość wiatru wind speed
4. wind power = siła wiatru, energia wiatru wind power
6. wind tunnel = tunel aerodynamiczny wind tunnel
8. wind gust = podmuch wiatru wind gust
10. wind energy = energia wiatru, siła wiatru, energia wiatrowa wind energy
11. wind condition = warunek wiatru wind condition
12. wind blow = uderzenie wiatru wind blow
13. wind chill = chłodzenie ciała spowodowane ruchem powietrza wind chill
14. wind damage = uszkodzenie wiatru wind damage
15. wind pattern = układ wiatrów wind pattern
16. wind quintet = kwintet wiatru wind quintet
17. wind resistance = opór powietrza wind resistance
18. wind band = orkiestra dęta wind band
19. wind velocity = prędkość wiatru wind velocity
20. wind storm = wiatr burza wind storm
21. wind current = powiew prąd wind current
22. wind machine = wiatrownica wind machine
23. wind noise = hałas wiatru wind noise
wind + czasownik
Kolokacji: 242
wind blows • wind carries • wind whips • wind howls • wind gusts • wind rises • wind whistles • wind shifts • wind sweeps • wind dies • ...
czasownik + wind
Kolokacji: 48
get wind • bring winds • produce winds • report winds • catch the wind • ...
przymiotnik + wind
Kolokacji: 173
strong wind • high wind • cold wind • hot wind • light wind • solar wind • sustained wind • warm wind • gusty wind • fierce wind • ...
przyimek + wind
Kolokacji: 21
of wind • with winds • against the wind • into the wind • by the wind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.