ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wide przymiotnik

wide + rzeczownik
Kolokacji: 558
wide range • wide variety • wide receiver • wide audience • wide array • wide area • wide margin • wide selection • wide circle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. wide range = szeroki zakres, szeroka oferta wide range
2. wide variety = wielki wybór wide variety
4. wide audience = szeroka publiczność wide audience
5. wide array = szeroki wachlarz wide array
6. wide area = rozległy obszar wide area
7. wide margin = wysoka marża wide margin
8. wide selection = szeroki wybór wide selection
9. wide use = szeroko zakrojone wykorzystanie wide use
10. wide circle = szerokie koło wide circle
11. wide spectrum = szerokie spektrum wide spectrum
12. wide distribution = szeroko zakrojona dystrybucja wide distribution
13. wide mouth = szerokie usta wide mouth
14. wide smile = szeroki uśmiech wide smile
15. wide grin = szeroki uśmiech wide grin
16. wide swath = szeroki pokos wide swath
17. wide release = szeroko zakrojone zwolnienie wide release
18. wide field = szerokie pole wide field
19. wide expanse = szeroka przestrzeń wide expanse
20. wide recognition = ogólne uznanie wide recognition
21. wide gap = głęboka różnica, głęboka przepaść wide gap
22. wide belt = szeroki pasek wide belt
23. wide acceptance = szeroko zakrojona akceptacja wide acceptance
24. wide shoulder = szerokie ramię wide shoulder
25. wide variation = głęboka różnica, głęboka przepaść wide variation
26. wide acclaim = szerokie uznanie wide acclaim
27. wide arc = szeroki łuk wide arc
28. wide band = szeroki zespół wide band
29. wide corridor = szeroki korytarz wide corridor
30. wide eye = szerokie oko wide eye
31. wide world = rozległy świat wide world
32. wide public = szerocy ludzie wide public
33. wide choice = wiele do wyboru wide choice
34. wide window = szerokie okno wide window
35. wide support = szerokie wsparcie wide support
36. wide street = szeroka ulica wide street
37. wide community = szeroka społeczność wide community
38. wide valley = szeroka dolina wide valley
39. wide view = szeroki widok wide view
40. wide network = szeroka sieć wide network
41. wide appeal = szeroki urok wide appeal
42. wide attention = szeroka uwaga wide attention
43. wide river = szeroka rzeka wide river
44. wide foot = szeroka stopa wide foot
45. wide space = szeroka przestrzeń wide space
46. wide road = szeroka droga wide road
47. wide sense = szeroki sens wide sense
48. wide point = szeroki punkt wide point
49. wide region = rozległy region wide region
50. wide step = szeroko zakrojony krok wide step
51. wide avenue = szeroko zakrojona możliwość wide avenue
52. wide latitude = szeroka szerokość geograficzna wide latitude
53. wide context = szeroki kontekst wide context
54. wide door = szerokie drzwi wide door
55. wide interest = szeroki interes wide interest
56. wide assortment = szeroki asortyment wide assortment
57. Wide American = Szeroki Amerykanin Wide American
58. wide strip = szeroki pas wide strip
59. wide inch = szeroki cal wide inch
60. wide coverage = szerokie sprawozdanie wide coverage
62. wide net = szeroka siatka wide net
63. wide sweep = szeroko zakrojone zamiatanie wide sweep
64. wide circulation = szeroko zakrojone krążenie wide circulation
65. wide experience = bogate doświadczenie wide experience
66. wide beach = szeroka plaża wide beach
67. wide scope = szeroki zakres wide scope
68. wide popularity = szeroka popularność wide popularity
69. wide scale = szeroka skala wide scale
70. wide spread = szerokie rozprzestrzenianie wide spread
71. wide staircase = szerokie schody wide staircase
72. wide angle = kąt rozwarty wide angle
73. wide plain = szeroka równina wide plain
74. wide path = szeroka droga wide path
75. wide face = szeroka twarz wide face
76. wide base = szeroka podstawa wide base
77. wide diversity = szeroka rozmaitość wide diversity
78. wide issue = szeroka kwestia wide issue
79. wide stretch = szeroki odcinek wide stretch
80. wide application = szeroko zakrojone stosowanie wide application
81. wide hall = szeroka sala wide hall
82. wide publicity = szeroko zakrojony rozgłos wide publicity
83. wide section = duży dział wide section
84. wide bed = szerokie łóżko wide bed
85. wide track = szeroki ślad wide track
86. wide society = szerokie społeczeństwo wide society
87. wide audience recording = szeroka publiczność nagrywanie wide audience recording
88. wide knowledge = rozległa wiedza wide knowledge
89. wide opening = duża rozpiętość między kursami otwarcia wide opening
90. wide screen = szeroki ekran wide screen
91. wide power = szeroka moc wide power
92. wide exposure = szerokie wystawienie wide exposure
93. wide right = szerokie prawo wide right
94. wide availability = szeroka dostępność wide availability
95. wide part = szeroka część wide part
96. wide number = szeroka liczba wide number
97. wide readership = szerocy czytelnicy wide readership
98. wide implication = szeroka konsekwencja wide implication
99. wide hallway = szeroki przedpokój wide hallway
100. wide swing = szeroko zakrojone drgnięcie wide swing
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 105
czasownik + wide
Kolokacji: 36
open wide • grow wide • swing wide • go wide • spread wide • stretch wide • ...
przysłówek + wide
Kolokacji: 37
far wider • slightly wider • fairly wide • unusually wide • up wide • ...
wide + przyimek
Kolokacji: 12
wide with • wide at • wide by • wide for • wide in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.