BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"white" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

white rzeczownik

rzeczownik + white
Kolokacji: 122
Snow White • egg white • Stanford White • Ms. White • Betty White • Mr. White • white of one's eyes • Jack White • Reggie White • ...
white + rzeczownik
Kolokacji: 88
White House • White Mountain • White River • White Street • Chicago White Sox • White House aide • White House spokesman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
2. White Mountain = Biały Góra White Mountain
3. White River = Biały Rzeka White River
4. White Street = Biały Ulica White Street
5. Chicago White Sox = Chicagowski biały Skarpety Chicago White Sox
6. White House aide = Bliski współpracownik Białego Domu White House aide
7. White House spokesman = Rzecznik Białego Domu White House spokesman
8. White House counsel = Pełnomocnik procesowy Białego Domu White House counsel
9. White Sea = Morze Białe White Sea
11. White House official = Urzędnik Białego Domu White House official
12. White House correspondent = korespondent z Białego Domu White House correspondent
13. White House staff = Personel Białego Domu White House staff
  • I could not let the White House staff interpret me to him.
  • The White House staff was getting used to a first family that kept longer, and later, hours.
  • I know how to handle the White House staff, and they like me.
  • Someone on the White House staff had made the decision to put this call through.
  • I don't think that the White House staff should be required to testify.
  • White House staff knew him well and wouldn't be suspicious.
  • But most of the White House staff didn't know about this.
  • I cut the White House staff by 25 percent yesterday.
  • Nor is there a way to wall her White House staff off from all political concerns.
  • And this year, the White House staff will set the table.
14. Bush White House = Bush Biały Dom Bush White House
15. Clinton White House = Clinton Biały Dom Clinton White House
16. White Hart Lane = Biały Hart Lane White Hart Lane
18. White House adviser = Doradca Białego Domu White House adviser
19. White House intern = Stażysta Białego Domu White House intern
20. Reagan White House = Reagan Biały Dom Reagan White House
21. White Plains Road = Biały Równiny Droga White Plains Road
22. White Knight = Zbawca White Knight
23. White House press secretary = Biały Dom sekretarz prasowy White House press secretary
24. White House lawyer = Prawnik Białego Domu White House lawyer
25. White Nile = Nil Biały White Nile
26. White House spokeswoman = Rzeczniczka Białego Domu White House spokeswoman
27. White House lawn = Trawnik Białego Domu White House lawn
28. White Hart = Biały Hart White Hart
29. White Sox = Biały Skarpety White Sox
white + czasownik
Kolokacji: 84
White plays • White writes • designed by White • white shows • White makes • ...
czasownik + white
Kolokacji: 13
include whites • kill whites • favor whites • wear whites • exclude whites • ...
przymiotnik + white
Kolokacji: 33
non-Hispanic white • Asian White • poor white • Hispanic white • young white • ...
przyimek + white
Kolokacji: 18
among whites • between whites • by whites • in White • for whites • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.