Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"welcome" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

welcome czasownik

welcome + rzeczownik
Kolokacji: 76
welcome visitors • welcome guests • welcome students • welcome one's child • welcome suggestions • welcome people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
3. welcome students = mile widziani studenci welcome students
5. welcome suggestions = mile widziane propozycje welcome suggestions
6. welcome people = mile widziani ludzie welcome people
7. welcome the opportunity = przyjmij z zadowoleniem okazję welcome the opportunity
9. welcome one's return = witać czyjś powrót welcome one's return
12. welcome members = mile widziani członkowie welcome members
13. welcome the idea = przywitaj pomysł welcome the idea
14. welcome friends = mile widziani przyjaciele welcome friends
15. welcome the chance = przyjmij z zadowoleniem szansę welcome the chance
czasownik + welcome
Kolokacji: 3
make welcome • bid welcome • like to welcome
welcome + przyimek
Kolokacji: 27
welcome to • welcome by • welcome into • welcome at • welcome in • ...
welcome + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
warmly welcomed • generally welcomed • initially welcome • enthusiastically welcomed • officially welcomed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.