Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"weight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

weight rzeczownik

rzeczownik + weight
Kolokacji: 55
body weight • birth weight • weight of several pounds • weight of several kg • vehicle weight • lead weight • ...
weight + rzeczownik
Kolokacji: 51
weight loss • weight gain • weight room • weight training • weight lifting • weight class • weight problem • weight limit • ...
weight + czasownik
Kolokacji: 81
weight makes • weight causes • weight falls • weight increases • weight drops • ...
czasownik + weight
Kolokacji: 72
lose weight • carry weight • gain weight • lift weights • add weight • save weight • reduce weight • give weight • shift one's weight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
3. gain weight = przytyć, przybrać na wadze gain weight
  • Only a small number of people gain much more weight.
  • So why did I gain weight the last two days?
  • She couldn't have gained weight in the past few hours.
  • Others, like him, gain weight no matter what they do.
  • Find someone who has gained weight in the past three months.
  • I've seen kids gain weight from playing too many video games.
  • When they asked if he has gained weight, I've said yes.
  • But then I had some problems in life and started gaining weight.
  • No one could figure out why she was gaining weight.
  • He also told me not to gain weight and to watch out when I drove at night.
4. lift weights = podnosić ciężary, dźwigać ciężary lift weights
6. save weight = oprócz wagi save weight
11. throw one's weight = rzut czyjś waga throw one's weight
14. keep one's weight = trzymać czyjś waga keep one's weight
15. hold one's weight = trzymać czyjś waga hold one's weight
16. pull one's weight = przykładać się do pracy pull one's weight
18. make weight = marki waga make weight
21. put on weight = przytyć, przybrać na wadze put on weight
22. get one's weight = dostawać czyjś waga get one's weight
26. put on weight = przytyć, przybrać na wadze put on weight
27. weight attached = waga przywiązała weight attached
29. measure weight = waga środka measure weight
31. drop one's weight = upuszczać czyjś waga drop one's weight
32. determine weight = określ wagę determine weight
34. include weight = obejmuj wagę include weight
35. shed weight = zrzucona waga shed weight
przymiotnik + weight
Kolokacji: 123
heavy weight • light weight • full weight • extra weight • dead weight • molecular weight • total weight • healthy weight • equal weight • ...
przyimek + weight
Kolokacji: 25
by weight • of weight • for weight • about one's weight • due to one's weight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.