Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"weekly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

weekly przymiotnik

weekly + rzeczownik
Kolokacji: 224
weekly newspaper • weekly magazine • weekly column • weekly basis • weekly auction • weekly series • weekly meeting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
4. weekly column = tygodniowa kolumna weekly column
6. weekly basis = tygodniowa podstawa weekly basis
7. weekly series = tygodniowa seria weekly series
8. weekly meeting = cotygodniowe spotkanie weekly meeting
9. weekly paper = tygodniowy papier weekly paper
10. weekly publication = tygodniowa publikacja weekly publication
11. weekly report = sprawozdanie tygodniowe weekly report
12. weekly discussion = tygodniowa dyskusja weekly discussion
14. weekly service = tygodniowa usługa weekly service
15. weekly market = tygodniowy rynek weekly market
16. weekly conversation = tygodniowa rozmowa weekly conversation
17. weekly look = tygodniowe spojrzenie weekly look
18. weekly note = tygodniowa notatka weekly note
19. weekly visit = tygodniowa wizyta weekly visit
20. weekly download = tygodniowe pobieranie danych weekly download
21. weekly newsletter = tygodniowy biuletyn weekly newsletter
22. weekly session = tygodniowa sesja weekly session
23. weekly flight = lot kursujący raz na tydzień weekly flight
25. weekly podcast = tygodniowy podcast weekly podcast
26. weekly event = tygodniowe wydarzenie weekly event
27. weekly journal = tygodniowe czasopismo weekly journal
28. weekly broadcast = tygodniowy program weekly broadcast
29. weekly chart = tygodniowy wykres weekly chart
30. weekly wage = tygodniowe zarobki weekly wage
31. weekly schedule = tygodniowy harmonogram weekly schedule
32. weekly income = dochód tygodniowy weekly income
33. weekly class = tygodniowa klasa weekly class
34. weekly episode = tygodniowe wydarzenie weekly episode
35. weekly earnings = tygodniowe zarobki weekly earnings
36. weekly edition = tygodniowa edycja weekly edition
37. weekly salary = tygodniowa pensja weekly salary
38. weekly segment = tygodniowy segment weekly segment
39. weekly feature = tygodniowa cecha weekly feature
40. weekly survey = tygodniowe badanie weekly survey
41. weekly trip = cotygodniowa podróż weekly trip
42. weekly circulation = nakład tygodniowy weekly circulation
43. weekly game = tygodniowa gra weekly game
weekly + przyimek
Kolokacji: 5
weekly in • weekly on • weekly for • weekly with • weekly at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.