"wedding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wedding rzeczownik

rzeczownik + wedding
Kolokacji: 35
June wedding • May wedding • September wedding • October wedding • August wedding • ...
wedding + rzeczownik
Kolokacji: 95
wedding day • wedding ceremony • wedding dress • wedding ring • wedding anniversary • wedding reception • wedding party • ...
wedding + czasownik
Kolokacji: 9
wedding takes • wedding goes • wedding vows • wedding comes • wedding occurs • ...
czasownik + wedding
Kolokacji: 29
June wedding is planned • celebrate one's wedding • perform weddings • attend the wedding • wedding is held • ...
przymiotnik + wedding
Kolokacji: 48
royal wedding • big wedding • double wedding • traditional wedding • Jewish wedding • ...
przyimek + wedding
Kolokacji: 15
at one's wedding • for one's wedding • of one's wedding • on one's wedding • from one's wedding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.