"website" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

website rzeczownik

rzeczownik + website
Kolokacji: 107
BBC website • news website • company website • Website of the Telegraph Group • website of the U.S. government • Adobe website • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. BBC website = Serwis internetowy BBC BBC website
2. news website = portal informacyjny news website
3. company website = serwis internetowy spółki company website
4. Adobe website = Adobe serwis internetowy Adobe website
5. networking website = serwis internetowy łączności sieciowej networking website
6. BBC Health website = Serwis internetowy BBC zdrowotny BBC Health website
7. Website of the Telegraph Group = Serwis internetowy Grupy telegraficznej Website of the Telegraph Group
10. BBC News website = Wiadomości BBC serwis internetowy BBC News website
11. music website = serwis internetowy muzyczny music website
12. campaign website = serwis internetowy kampanii campaign website
13. Guardian website = Serwis internetowy strażnika Guardian website
14. community website = serwis internetowy społeczny community website
15. school website = serwis internetowy szkolny school website
16. FCC website = Serwis internetowy FCC FCC website
17. review website = serwis internetowy przeglądu review website
18. media website = serwis internetowy medialny media website
website + rzeczownik
Kolokacji: 24
website term • website owner • website design • website address • website visitor • ...
website + czasownik
Kolokacji: 71
website distinguishes • website contains • website provides • website includes • website uses • website features • website offers • ...
czasownik + website
Kolokacji: 109
use one's website • website is owned • view the BBC website • visit one's website • find on one's website • post on one's website • ...
przymiotnik + website
Kolokacji: 89
official website • personal website • new website • external website • popular website • social networking website • third-party website • ...
przyimek + website
Kolokacji: 19
on one's website • from one's website • through one's website • at one's website • via one's website • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.