Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
4. wear braces = noś aparaty wear braces
5. wear a device = noś urządzenie wear a device
6. wear a hearing aid = noś aparat słuchowy wear a hearing aid
7. wear beepers = noś bipery wear beepers
8. wear dentures = noś protezy dentystyczne wear dentures
  • She wouldn't have been able to wear dentures, even if she could afford them.
  • We don't know when Washington began wearing dentures, but he owned quite a few sets, none made with wooden teeth.
  • Dry mouth can also make it difficult to wear dentures.
  • The tongue may get wider in persons who have no teeth and do not wear dentures.
  • In people who wear dentures 24 hours a day, its incidence is around 20%.
  • If you wear dentures, make sure they fit properly.
  • When her teeth went bad, she refused to wear dentures.
  • From then on she would have to wear dentures.
  • You should also only wear dentures that fit properly.
  • Not long ago, she had to wear traditional dentures.
9. wear bells = noś dzwonki wear bells
10. wear cutoffs = odzież cutoffs wear cutoffs
11. wear flares = noś dzwony wear flares
12. wear sensors = noś czujniki wear sensors
13. wear plate = talerz odzieży wear plate
14. wear skis = noś narty wear skis
15. wear snowshoes = noś rakiety śnieżne wear snowshoes
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.