Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
4. wear braces = noś aparaty wear braces
5. wear a device = noś urządzenie wear a device
6. wear a hearing aid = noś aparat słuchowy wear a hearing aid
  • But many potential users would not give the technology a try, he said: "People just didn't want to be seen wearing a hearing aid."
  • "He struck me as being a bit young to be wearing a hearing aid."
  • A. I wear a hearing aid in my right ear.
  • For the past six years, he has been wearing a hearing aid.
  • Less than would be caused by wearing a hearing aid.
  • He was about sixty years old and wore a large hearing aid.
  • To make out the boss's commands, he needs to wear a hearing aid.
  • As a child she had glue ear and began to wear a hearing aid.
  • We need to educate the public that there is no big deal to wear a hearing aid.
  • I wear a hearing aid, as you all know.
7. wear beepers = noś bipery wear beepers
8. wear dentures = noś protezy dentystyczne wear dentures
9. wear bells = noś dzwonki wear bells
10. wear cutoffs = odzież cutoffs wear cutoffs
11. wear flares = noś dzwony wear flares
12. wear sensors = noś czujniki wear sensors
13. wear plate = talerz odzieży wear plate
14. wear skis = noś narty wear skis
15. wear snowshoes = noś rakiety śnieżne wear snowshoes
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.