"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
1. wear Prada = odzież Prada wear Prada
3. wear Armani = odzież Armani wear Armani
4. wear Chanel = odzież Chanel wear Chanel
  • So you always want to wear Chanel.
  • Prefer candidate not wear Chanel in public.
  • But at least she can finally start wearing Chanel in public.
  • Not one was wearing Chanel.
  • As I look around the streets of my city, I see people looking good, whether they're wearing Gap or Chanel.
  • Both mother and daughter wore Chanel, as might be expected.
  • And you have Lily Allen wearing Chanel all the time.
  • Never have so many people shown up in one place wearing so much Chanel.
  • The newest of the nouveaux riches wear Chanel, from black silk bow to black-toe-capped pumps.
  • I wore pink Chanel to tour the gas chamber at San Quentin.
5. wear bluejeans = odzież bluejeans wear bluejeans
6. wear fezzes = noś fezy wear fezzes
7. wear wellies = gumowce odzieży wear wellies
8. wear Gucci = odzież Gucci wear Gucci
9. wear Adidas = odzież Adidas wear Adidas
10. wear wingtips = odzież wingtips wear wingtips
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.