PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
1. wear earrings = noś klipsy wear earrings
2. wear jewelry = biżuteria odzieży wear jewelry
5. wear pearls = odzież perli się wear pearls
6. wear jewels = noś klejnoty wear jewels
7. wear jewellery = biżuteria odzieży wear jewellery
8. wear a pin = noś szpilkę wear a pin
9. wear epaulettes = noś pagony wear epaulettes
  • When dressed for public order policing, officers wear coloured epaulettes indicating their respective roles.
  • The Tsar was forbidden to wear epaulettes.
  • However, some parts of the French uniform were ignored, such as enlisted men wearing epaulettes and collar ornaments.
  • It was supposed to look like they were wearing epaulettes but it never did.
  • Every one of them wore epaulettes on both shoulders, indicating more than three years' seniority.
  • By 1846 all officers wore epaulettes.
  • The French Foreign Legion continued to wear their green and red epaulettes, except for a brief break in the 1920s.
  • Then, about eight years ago, Mr. Jackson arrived wearing white gloves and epaulettes, accompanied by bodyguards with walkie-talkies, she said.
  • "I don't wear epaulettes," says Ms. Heyman, who is, nevertheless, the captain.
  • All students wear epaulettes with their year (designated by stripes) and service shown on them.
10. wear adornments = noś ozdoby wear adornments
11. wear sequins = noś cekiny wear sequins
12. wear emeralds = wytrzyj szmaragd wear emeralds
13. wear epaulets = noś pagony wear epaulets
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.