BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
1. wear sandals = chodź w sandałach wear sandals
2. wear sneakers = tenisówki odzieży wear sneakers
3. wear flip-flops = noś japonki wear flip-flops
  • Which activity is OK to do while you're wearing flip-flops?
  • Everyone uses them, from the most fashionable people to the poor guy wearing flip-flops.
  • If wearing flip-flops to the office probably regarded as 'that mad woman'.
  • Protect yourself by wearing flip-flops and drying your feet well.
  • There's a girl who works here who wears flip-flops for everything.
  • Both of these allow one to wear flip-flops with the socks.
  • Should we really be wearing T-shirts and flip-flops to the office when we're past the age of reason?
  • They wore flip-flops and shorts in the steamy morning air.
  • "It's not a professional look, for the same reasons that people shouldn't wear flip-flops to the office," he said.
  • But it seemed strange to him - if picking cotton was so good, why did his parents still wear flip-flops on their feet?
4. wear loafers = noś próżniaków wear loafers
5. wear moccasins = zedrzyj mokasyn wear moccasins
6. wear cleats = zedrzyj kołki wear cleats
7. wear flippers = zedrzyj płetwy wear flippers
8. wear fins = zedrzyj płetwy wear fins
9. wear espadrilles = zedrzyj espadryle wear espadrilles
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.