ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
1. wear garments = noś części garderoby wear garments
  • And if he wore a kilt, so much the better.
  • During his year away he learned how to play the piano and wear a kilt.
  • The option to wear a kilt is available for the female population of the school.
  • They never played in the main gym and no matter what the sport, the girls had to wear kilts.
  • He wore a blue kilt and a dark red tunic.
  • He was one of the first men Krasta knew who'd started wearing kilts.
  • On it stood a figure: a man's body with a dog's head, wearing an Egyptian kilt.
  • Girls were previously allowed to wear kilts but this privilege was taken away during the 2010-2011 school year.
  • His Scot's language has legs, whether it is wearing a kilt or not.
  • She stepped out into the open beside the dead fire wearing only a short kilt of some pale material.
9. wear a skirt = noś spódnicę wear a skirt
13. wear leggings = getry odzieży wear leggings
14. wear sleeves = noś rękawy wear sleeves
16. wear diapers = noś pieluszki wear diapers
18. wear sweatpants = odzież sweatpants wear sweatpants
19. wear sweats = zużyj poty wear sweats
21. wear pinstripes = noś wąskie prążki wear pinstripes
23. wear spats = noś getry wear spats
24. wear scrubs = noś busze wear scrubs
25. wear chaps = noś chłopaków wear chaps
26. wear hand-me-downs = odzież hand-me-downs wear hand-me-downs
27. wear culottes = spódnica-spodnie odzieży wear culottes
28. wear gaiters = getry odzieży wear gaiters
29. wear mini-skirts = noś mini-spódnica wear mini-skirts
31. wear crinolines = noś krynoliny wear crinolines
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.