PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. like to wear = lubić nosić like to wear
  • Jersey things are comfortable and I like to wear them.
  • "How would you like to wear one of my bracelets for a little while?"
  • Under the right circumstances, he rather liked to wear it.
  • "Now just above the knee is what I like to wear best."
  • "And I don't like to wear them for working out."
  • "Now for this evening, what would you like to wear?"
  • The old man was skinny, and he didn't like to wear his teeth.
  • I like to wear my clothes long enough to get fond of them.
  • "Wouldn't you like to wear a nice white sweater over that?"
  • On earth she'd realized that the only clothes she really liked to wear were new ones.
2. use to wear = użyj by nosić use to wear
3. like wearing = jak noszenie like wearing
4. enjoy wearing = lubić nosić enjoy wearing
5. consider wearing = zastanów się nad noszeniem consider wearing
6. hate wearing = nie cierp noszenia hate wearing
7. love wearing = noszenie miłosne love wearing
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.