ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(3) Committee, Subcommittee
Kolokacji: 2
(5) galaxy, information
Kolokacji: 2
1. Way Down = Droga Down Way Down
2. ways meteorologist = drogi meteorolog ways meteorologist
3. way doctor = lekarz drogi way doctor
4. way scientist = naukowiec drogi way scientist
  • "Then I see a major change in the way scientists will study certain disease processes."
  • I know it's crazy, but you know the way scientists are.
  • Teaching strategies emulate the way scientists build knowledge through inquiry.
  • One way scientists can work out how threatened a species is, is to measure the birth and death rates.
  • He didn't practice science the way scientists do today.
  • The last two decades have brought a sea change in the way scientists view autism and those who suffer from it.
  • The results are starting to change the way scientists look at the beach.
  • But the way scientists see it, some truths cannot be determined inside a courtroom.
  • Why don't the courts seem to respect the way scientists ascertain truth?
  • The plan is to gather some 300 million measurements to improve the way scientists forecast the weather.
(8) society, government, company
Kolokacji: 3
(9) ticket, transfer
Kolokacji: 2
(10) tie, music
Kolokacji: 2
(11) nature, cool
Kolokacji: 2
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.