NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
1. consider ways = uważaj drogi consider ways
  • The school is also considering other ways to integrate technology and education.
  • The professional politicians have found what they consider better ways.
  • I'm considering possible ways around the problem, but so far I've been unable to think of one.
  • You should also consider other ways to use your house to raise money or to cut expenses.
  • This being also agreed to, we went on to consider ways and means.
  • Now he seemed to consider and reject, one after another, several ways of going on.
  • You should first consider other ways to settle the matter.
  • We will consider different ways of dealing with this difficulty.
  • You should consider possible ways of dealing with this factor.
  • He had considered ways to stop that scheme, whatever it was.
2. see on one's way = oglądać czyjś droga see on one's way
4. figure a way = liczba droga figure a way
7. view in a way = widok w pewnym sensie view in a way
9. believe in ways = uwierz w drogi believe in ways
10. calculate in a way = oblicz w pewnym sensie calculate in a way
11. see out no way = nie przetrwaj żadnej drogi see out no way
12. figure out a way = liczba na zewnątrz droga figure out a way
13. read the way = przeczytaj drogę read the way
14. regard in the way = wzgląd w drodze regard in the way
15. work out that way = zrozum tę drogę work out that way
16. view as a way = widok jako droga view as a way
17. click one's way = stuk czyjś droga click one's way
18. favor as a way = przysługa jako droga favor as a way
19. penetrate the way = przebij drogę penetrate the way
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.