ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
1. identify ways = zidentyfikuj drogi identify ways
4. highlight ways = drogi najważniejszego wydarzenia highlight ways
5. identify in a way = zidentyfikuj w pewnym sensie identify in a way
6. classify in the way = sklasyfikuj w drodze classify in the way
  • The interest they receive should therefore be classified in the same way as the interest received by other revolving funds, which is exchange revenue.
  • It is important to stress, however, that not all flexible workers can be classified in the same way.
  • He is best remembered for his 1974 book, Race, which classifies human races in the same way in which animal subspecies are classified.
  • These two items could be classified in the same way as, say, 'equipment and materials' but this would merely hide the intrinsic difference between the items of account.
  • The systems of equations are usually classified in the same way as the single equations, namely:
  • More generally, practical applications of evanescent waves can be classified in the following way:
  • Initially, CIE numbered and classified its handful of early diesel locomotives in the same way as steam.
  • Credit risk can be classified in the following way:
  • Encephalomeningoceles are classified in the same way and also contain brain tissue.
7. sort in one way = rodzaj w pewnym sensie sort in one way
8. distinguish in ways = odznacz się w drogach distinguish in ways
9. discover in a way = odkryj w pewnym sensie discover in a way
10. categorize in ways = zaklasyfikuj w drogach categorize in ways
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.