"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
1. extend the way = poszerz drogę extend the way
2. dress the way = ubierz drogę dress the way
3. stretch the way = rozciągnij drogę stretch the way
5. give up one's ways = machać ręką czyjś drogi give up one's ways
6. carry on one's way = kontynuować czyjś droga carry on one's way
7. carry in a way = nieś w pewnym sensie carry in a way
8. capsize on one's way = wywracać na czyjś droga capsize on one's way
9. run on one's way = być pochłoniętym czyjś droga run on one's way
10. abandon one's ways = zapamiętanie czyjś drogi abandon one's ways
11. extend in ways = poszerz w drogach extend in ways
12. toss one's way = rzucać czyjś droga toss one's way
  • We cannot carry him all the way to the Hall.
  • It was not the one we'd carried all the way from home with us.
  • And three steps could carry him such a long way.
  • I took a shot that the favorite would carry me a good long way and he did.
  • "And the kind of character we showed is what can carry you a long way."
  • His voice had carried all the way across the bridge.
  • Gray should be able to carry this team a long way.
  • Now he's ready to carry a terrific team all the way.
  • "Rock will carry her all the way to the mountain."
  • Their voices would carry a long way on a night like this.
14. spread in a way = rozłóż w pewnym sensie spread in a way
15. remove in a way = usuń w pewnym sensie remove in a way
16. sweep one's way = zamiatanie czyjś droga sweep one's way
17. drag one's way = ciągnąć czyjś droga drag one's way
18. stretch in ways = odcinek w drogach stretch in ways
19. wave on one's way = fala na czyjś droga wave on one's way
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.