"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
1. continue on one's way = rusz dalej w drogę continue on one's way
4. continue in a way = kontynuuj w pewnym sensie continue in a way
5. pursue one's way = ścigać czyjś droga pursue one's way
6. preserve one's way = zachowywać czyjś droga preserve one's way
  • Why should we pay for the rest of Europe when it comes to preserving our way of life.
  • If his methods are effective, they may help preserve our way of life.
  • Also, such isolation helped them to preserve their traditional way of life.
  • Despite modern influences they still preserve their simple way of living and traditions.
  • There's work to be done, to preserve our way of life.
  • We could do it again and preserve our way of life.
  • They also wished to avoid cultural changes and to preserve their way of life.
  • I hear all and have acted to preserve our way of life.
  • He also claimed to be a "leader in the fight to preserve our traditional southern way of life."
  • We fought against the Dominion to preserve our way of life.
7. walk on one's way = iść dalej czyjś droga walk on one's way
9. keep the way = trzymaj drogę keep the way
10. keep on one's way = kontynuować czyjś droga keep on one's way
11. proceed on one's way = ruszaj dalej w drogę proceed on one's way
12. resume one's way = podejmować na nowo czyjś droga resume one's way
13. behave in a way = zachowaj się w pewnym sensie behave in a way
14. preserve in this way = zachowaj w taki oto sposób preserve in this way
15. remain in several ways = pozostań w kilka sposobie remain in several ways
16. react in a way = zareaguj w pewnym sensie react in a way
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.