"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(3) thinking, plan
Kolokacji: 2
(4) James, story, Vulcan
Kolokacji: 3
1. Colds Flu Way = Chłody Droga przeciwgrypowa Colds Flu Way
  • Take Our Sinus Infection Quiz How to Fight Colds, Flus, and Infections at Any Age 14 Ways to Avoid Colds and Flu 10 Ways You Put Yourself at Risk for Swine Flu (Without Realizing It) How to Call In Sick Without Jeopardizing Your Job Cold or Flu?
2. Age Way = Wiek Droga Age Way
3. fashion way = modna droga fashion way
4. way way = droga drogi way way
5. harms way = niszczy drogę harms way
6. muscle way = droga mięśniowa muscle way
(8) water, shorthand, elbow
Kolokacji: 3
(9) Gerard, Bancroft, Klingon
Kolokacji: 3
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.