"water" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

water rzeczownik

rzeczownik + water
Kolokacji: 113
drinking water • salt water • surface water • ice water • mineral water • tap water • flood water • John Water • ocean water • ...
water + rzeczownik
Kolokacji: 429
water supply • water quality • water resource • water source • water tank • water bottle • water vapor • water tower • ...
water + czasownik
Kolokacji: 249
water flows • water drips • water pours • water rushes • water rises • water contains • water evaporates • water runs • water enters • ...
czasownik + water
Kolokacji: 266
drink water • pour water • supply water • pump water • boil water • divert water • absorb water • fetch water • store water • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. absorb water = absorbuj wodę absorb water
9. fetch water = przywieź wodę fetch water
11. carry water = doprowadź wodę carry water
15. deliver water = doprowadzaj wodę deliver water
17. contain water = zawieraj wodę contain water
20. hold water = mieć sens, być logicznym hold water
21. allow water = pozwól wodzie allow water
22. treat water = przyjemność woda treat water
23. release water = woda zwalniająca release water
24. remove water = usuń wodę remove water
25. move water = ruch woda move water
28. need water = potrzeba woda need water
32. keep water = trzymaj wodę keep water
35. find water = znajdź wodę find water
37. rush water = woda pleciona z sitowia rush water
39. put water = położona woda put water
43. mean water = chciej woda mean water
44. prevent water = zapobiegnij wodzie prevent water
45. hear water = usłysz woda hear water
46. lose water = trać wodę lose water
47. obtain water = otrzymaj wodę obtain water
48. sell water = sprzedaj wodę sell water
49. send water = wyślij wodę send water
50. retain water = zatrzymaj wodę retain water
51. call water = rozmowa telefoniczna woda call water
52. offer water = oferta woda offer water
53. want water = chciej woda want water
54. spray water = rozpylacz woda spray water
55. combine water = kombajn woda combine water
56. save water = oszczędzać wodę save water
57. distribute water = rozprowadzaj wodę distribute water
59. transport water = woda transportowa transport water
60. fill with water = napełnij się wodą fill with water
61. mix with water = mieszanka z wodą mix with water
62. soak in water = rozmocz w wodzie soak in water
63. dissolve in water = przenikanie w wodzie dissolve in water
64. rinse with water = płukanie z wodą rinse with water
65. submerge in water = zanurz w wodzie submerge in water
66. water known = woda znany water known
67. feed water = pasza woda feed water
68. walk on water = czynić cuda walk on water
69. float on water = pływak nad wodą float on water
70. dip in water = spadek wody dip in water
71. supply with water = zapas z wodą supply with water
72. cover with water = nakrycie z wodą cover with water
73. immerse in water = zanurz w wodzie immerse in water
74. buy water = kup wodę buy water
75. sprinkle water = szczypta woda sprinkle water
77. force water = siła woda force water
78. wash with water = umycie z wodą wash with water
80. stand water = stojak woda stand water
83. swallow water = jaskółka woda swallow water
84. mix water = mieszanka woda mix water
87. take on water = przyjmij wodę take on water
88. wash in water = umycie w wodzie wash in water
89. live in water = zamieszkuj wodę live in water
90. turn the water = przekręć wodę turn the water
91. operate in waters = prowadź działalność w wodach operate in waters
93. push water = pchnięcie woda push water
97. dump water = wysypisko woda dump water
98. cool water = chłodna woda cool water
99. break water = przerwa woda break water
100. control water = woda kontrolująca control water
przymiotnik + water
Kolokacji: 410
cold water • hot water • fresh water • warm water • shallow water • deep water • clean water • boiling water • bottled water • ...
przyimek + water
Kolokacji: 46
under water • of water • without water • with water • including water • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.