BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"water" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

water rzeczownik

rzeczownik + water
Kolokacji: 113
drinking water • salt water • surface water • ice water • mineral water • tap water • flood water • John Water • ocean water • ...
water + rzeczownik
Kolokacji: 429
water supply • water quality • water resource • water source • water tank • water bottle • water vapor • water tower • ...
water + czasownik
Kolokacji: 249
water flows • water drips • water pours • water rushes • water rises • water contains • water evaporates • water runs • water enters • ...
czasownik + water
Kolokacji: 266
drink water • pour water • supply water • pump water • boil water • divert water • absorb water • fetch water • store water • ...
przymiotnik + water
Kolokacji: 410
cold water • hot water • fresh water • warm water • shallow water • deep water • clean water • boiling water • bottled water • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. cold water = zimna woda cold water
2. hot water = gorąca woda hot water
8. boiling water = wrzątek, gotująca się woda boiling water
9. bottled water = woda mineralna (w butelce), woda butelkowana bottled water
10. cool water = chłodna woda cool water
11. coastal water = przybrzeżna woda coastal water
12. blue water = otwarty ocean blue water
13. pure water = czysta woda pure water
  • I could find no pure water in these parts, however.
  • I am sure this greater number business is true for pure water.
  • He was watching that pure water the way you'd watch a fire.
  • Pure water is a nice thing to be associated with.
  • It was a good thing that they still had the spring of pure water.
  • "I gave the best pure water that money could buy."
  • If you use pure water the reaction will be really slow.
  • A small river in which a very pure water is flowing.
  • I just wish they would bring back the pure water and let it rain once in a while.
  • The solution will be crystal clear just like pure water.
14. holy water = woda święcona holy water
15. territorial water = terytorialna woda territorial water
16. salted water = zasolona woda salted water
17. brackish water = woda brachiczna, woda brakiczna, woda słonawa brackish water
19. muddy water = mętna woda muddy water
20. calm water = cicha woda calm water
21. liquid water = ciekła woda liquid water
22. excess water = dodatkowa woda excess water
23. murky water = mroczna woda murky water
24. dirty water = brudna woda dirty water
25. sparkling water = woda gazowana, woda sodowa sparkling water
26. soapy water = woda mydlana soapy water
28. polluted water = zanieczyszczona woda polluted water
29. distilled water = woda destylowana distilled water
30. choppy water = lekko wzburzona woda choppy water
31. open water = otwarte wody, wody dostępne dla żeglugi open water
33. tropical water = tropikalna woda tropical water
34. plain water = prosta woda plain water
36. green water = zielona woda green water
37. high water = wysoka woda, przypływ high water
38. international water = międzynarodowa woda international water
39. low water = niska woda (niski poziom wody, np. w rzece) low water
41. little water = mało wody little water
42. white water = odcinek górskiej rzeki o bystrym nurcie płynący po skałach, bystrzyca white water
43. local water = lokalna woda local water
45. brown water = brązowa woda brown water
46. gray water = szara woda (wolna od fekaliów nieprzemysłowa woda ściekowa, np. po myciu naczyń) gray water
47. rough water = wzburzona woda rough water
48. safe drinking water = bezpieczna woda pitna safe drinking water
49. European water = Europejska woda European water
51. salty water = słona woda salty water
53. available water = dostępna woda available water
54. good water = dobra woda good water
55. uncharted water = niezbadana woda uncharted water
56. frigid water = oziębła woda frigid water
57. lukewarm water = letnia woda lukewarm water
58. American water = Amerykańska woda American water
59. frozen water = zamarznięta woda frozen water
60. sweet water = czysta woda sweet water
61. Australian water = Australijska woda Australian water
62. Hawaiian water = Hawajczyk woda Hawaiian water
63. surrounding water = otaczając wodę surrounding water
64. turbulent water = wzburzona woda turbulent water
65. extra water = dodatkowa woda extra water
66. dangerous water = niebezpieczna woda dangerous water
67. tepid water = letnia woda tepid water
68. quiet water = cicha woda quiet water
69. drinkable water = woda zdatna do picia drinkable water
70. sufficient water = wystarczająca woda sufficient water
71. Japanese water = Japońska woda Japanese water
72. northern water = północna woda northern water
73. heated water = podgrzewana woda heated water
74. natural water = naturalna woda natural water
75. new water = nowa woda new water
76. ice-cold water = lodowata woda ice-cold water
77. municipal water = woda do celów gospodarczych, woda użytkowa, woda z wodociągu municipal water
78. marine water = woda morska marine water
79. additional water = dodatkowa woda additional water
80. temperate water = umiarkowana woda temperate water
81. tidal water = woda pływowa tidal water
82. treacherous water = zdradliwa woda treacherous water
83. navigable water = sterowana woda navigable water
84. only water = jedyna woda only water
85. nearby water = woda znajdująca się obok nearby water
86. British water = Brytyjska woda British water
87. free water = woda wolna free water
88. Korean water = Koreańska woda Korean water
89. carbonated water = woda gazowana, woda sodowa carbonated water
90. offshore water = morska woda offshore water
91. Alaskan water = Alaskanin woda Alaskan water
92. hard water = twarda woda hard water
93. smooth water = gładka woda smooth water
94. chilly water = chłodna woda chilly water
95. acidic water = kwasowa woda acidic water
96. placid water = spokojna woda placid water
97. turbid water = mętna woda turbid water
98. flat water = woda niegazowana flat water
99. sheltered water = osłonięta woda sheltered water
100. treated water = potraktowana woda treated water
przyimek + water
Kolokacji: 46
under water • of water • without water • with water • including water • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.