"watch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

watch rzeczownik

rzeczownik + watch
Kolokacji: 56
gold watch • pocket watch • night watch • wrist watch • hurricane watch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. gold watch = złoty zegarek gold watch
2. pocket watch = zegarek kieszonkowy pocket watch
  • He then takes out his pocket watch and looks at it.
  • Since then, some watch companies continue to make pocket watches.
  • Why do you think he might have a pocket watch?
  • He took out his pocket watch and glanced at it.
  • Taking out his big pocket watch, he propped it open on the table.
  • In thought, Murphy opens a pocket watch given him by his dead wife and child.
  • The man nodded and consulted a large pocket watch in front of him.
  • Families used to pass along expensive pocket watches, father to son.
  • An image of Fielding's pocket watch came into my mind.
  • In the other hand he held his pocket watch.
4. wrist watch = nadgarstek zegarek wrist watch
6. suicide watch = stała obserwacja w celu upewnienia się, że dana osoba nie popełni samobójstwa suicide watch
7. storm watch = wachta sztormowa storm watch
8. neighborhood watch = straż sąsiedzka, patrol sąsiedzki neighborhood watch
watch + rzeczownik
Kolokacji: 35
watch list • watch tower • watch officer • neighbourhood watch group • watch chain • ...
watch + czasownik
Kolokacji: 14
watch says • watch stops • watch shows • watch tells • watch keeps • ...
czasownik + watch
Kolokacji: 41
keep watch • stand watch • look at one's watch • glance at one's watch • check one's watch • set one's watch • wear a watch • ...
przymiotnik + watch
Kolokacji: 49
close watch • Black Watch • digital watch • careful watch • constant watch • ...
przyimek + watch
Kolokacji: 16
to Watch • at one's watch • on one's watch • under one's watch • for watches • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.