BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste rzeczownik

rzeczownik + waste
Kolokacji: 35
food waste • government waste • waste of time • waste of money • household waste • ...
waste + rzeczownik
Kolokacji: 66
waste product • waste management • waste disposal • waste site • Waste Land • waste water • waste material • waste dump • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. waste product = odpady produkcyjne waste product
2. waste management = utylizacja odpadów, zarządzanie odpadami, gospodarka odpadami waste management
3. waste disposal = utylizacja odpadów, zarządzanie odpadami, gospodarka odpadami waste disposal
4. waste site = miejsce odpadów waste site
6. waste water = ścieki waste water
7. waste material = materiał odpadowy waste material
8. waste dump = wysypisko śmieci waste dump
9. waste disposal company = przedsiębiorstwo utylizacji odpadów waste disposal company
10. waste stream = strumień odpadów waste stream
11. waste heat = ciepło odlotowe waste heat
12. waste paper = makulatura waste paper
13. waste ground = ugór, ziemia niczyja waste ground
waste + czasownik
Kolokacji: 19
waste goes • waste contains • waste includes • waste produces • waste generates • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 55
lay waste • reduce waste • dump waste • store waste • produce waste • eliminate waste • dispose of waste • waste generated • ...
przymiotnik + waste
Kolokacji: 96
toxic waste • hazardous waste • nuclear waste • radioactive waste • solid waste • industrial waste • human waste • medical waste • ...
przyimek + waste
Kolokacji: 13
of waste • for waste • from waste • on waste • in waste • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.