"want" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

want czasownik

want + rzeczownik
Kolokacji: 343
want revenge • want peace • want answers • want change • want people • want access • want freedom • want coffee • want action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. want peace = chciej pokój want peace
3. want answers = chciej odpowiedzi want answers
6. want access = chciej dostęp want access
8. want coffee = chciej kawa want coffee
9. want action = chciej działanie want action
11. want things = chciej rzeczy want things
18. want one's help = chcieć czyjś pomoc want one's help
20. want what kind = chcieć co rodzaj want what kind
21. want one's son = chcieć czyjś syn want one's son
24. want war = chciej wojna want war
25. want one's opinion = chcieć czyjś opinia want one's opinion
27. want one's advice = chcieć czyjś rada want one's advice
28. want one's family = chcieć czyjś rodzina want one's family
29. want one's wife = chcieć czyjś żona want one's wife
30. want one's team = chcieć czyjś zespół want one's team
32. want one's players = chcieć czyjś gracze want one's players
34. want one's body = chcieć czyjś ciało want one's body
36. want food = chciej jedzenie want food
37. want one's mother = chcieć czyjś matka want one's mother
39. want work = chciej praca want work
42. want space = chciej przestrzeń want space
43. want proof = chciej dowód want proof
44. want privacy = chciej prywatność want privacy
45. want justice = chciej sprawiedliwość want justice
46. want music = chciej muzyka want music
47. want one's head = chcieć czyjś głowa want one's head
48. want water = chciej woda want water
49. want one's husband = chcieć czyjś mąż want one's husband
50. want protection = pragnij ochronę want protection
52. want independence = chciej niezależność want independence
53. want one's father = chcieć czyjś ojciec want one's father
54. want results = chciej wyniki want results
55. want one's country = chcieć czyjś kraj want one's country
56. want one's death = chcieć czyjś śmierć want one's death
57. want schools = chciej szkoły want schools
58. want one's business = chcieć czyjś biznes want one's business
59. want no part = nie chciej żadna część want no part
60. want any trouble = chciej jakiekolwiek kłopoty want any trouble
61. want news = chcieć wiadomości want news
62. want security = chciej bezpieczeństwo want security
63. want sex = chciej seks want sex
64. want what hell = chcieć co piekło want what hell
65. want tea = chciej herbata want tea
66. want a drink = chciej napój want a drink
67. want a divorce = chciej rozwód want a divorce
68. want a piece = chciej kawałek want a piece
70. want several dollars = chciej kilka dolarów want several dollars
73. want a chance = chciej szansa want a chance
74. want the truth = chciej prawda want the truth
  • I told them, If you want a picture of me, use the one taken back in 1853.
  • "I only want a clear picture of how things were with them."
  • Want a picture of what the science is telling you?
  • I didn't want a kitchen table or pictures on the wall.
  • Do they want a picture of a car to draw for a class?
  • I want her picture in the newspapers and on television.
  • But if you want a huge picture, you'll need to be able to sit far from the screen.
  • Soon everyone wanted their picture taken with the Book creature.
  • Someone wanted a picture with the governor and Santa, whose back was to the camera.
  • "And pardon my asking, but why do you want his picture in the paper, given what police say he did?"
76. want a girl = chciej dziewczyna want a girl
77. want one's students = chcieć czyjś studenci want one's students
79. want a woman = chciej kobieta want a woman
81. want a guy = chciej facet want a guy
82. want breakfast = chciej śniadanie want breakfast
84. want a car = chciej samochód want a car
86. want a look = chciej spojrzenie want a look
87. want the boy = chciej chłopiec want the boy
88. want a report = chciej raport want a report
89. want a word = chcieć zamienić słowo (w celu skrytykowania) want a word
91. want the world = chciej świat want the world
93. want facts = chciej fakty want facts
94. want marriage = chciej małżeństwo want marriage
96. want a room = chciej pokój want a room
98. want guarantees = chciej gwarancje want guarantees
99. want a way = chciej droga want a way
100. want publicity = chciej rozgłos want publicity
czasownik + want
Kolokacji: 17
found wanting • keep wanting • make wanted • seem to want • go to want • ...
want + przyimek
Kolokacji: 44
want out • want without • want from • want that • want for • ...
want + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 61
desperately want • definitely want • badly want • simply want • truly want • originally want • merely want • actually want • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.