"wagon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wagon rzeczownik

rzeczownik + wagon
Kolokacji: 50
station wagon • supply wagon • freight wagon • goods wagon • railway wagon • ...
wagon + rzeczownik
Kolokacji: 25
wagon train • wagon wheel • wagon road • wagon driver • wagon bed • ...
wagon + czasownik
Kolokacji: 46
wagon comes • wagon carries • wagon rolls • wagon moves • wagon rumbles • ...
czasownik + wagon
Kolokacji: 14
wagon pulled • wagon loaded • wagon drawn • drive the wagon • use wagons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. wagon pulled = wóz pociągnął wagon pulled
2. wagon loaded = wóz załadował wagon loaded
3. wagon drawn = wóz narysowany wagon drawn
przymiotnik + wagon
Kolokacji: 32
horse-drawn wagon • covered wagon • old wagon • red wagon • small wagon • ...
przyimek + wagon
Kolokacji: 10
of wagons • with wagons • by wagon • for wagons • into the wagon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.