PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wagon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wagon rzeczownik

rzeczownik + wagon
Kolokacji: 50
station wagon • supply wagon • freight wagon • goods wagon • railway wagon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
  • A year later, he, his wife and their three children were living in a station wagon.
  • The station wagon was also available for the 311 and 312.
  • At one time the family car was the station wagon.
  • She saw them drive away in a blue station wagon.
  • I want you to go to the back of the station wagon.
  • He got in the station wagon and sat for a few minutes, thinking.
  • Two men and a woman were getting out of a station wagon.
  • She knew the people who went away in the station wagon never came back again.
  • A two door model and a station wagon were added for 1953.
  • I put a lot of miles on that old station wagon.
2. supply wagon = wóz dostawczy supply wagon
3. freight wagon = wagon towarowy freight wagon
wagon + rzeczownik
Kolokacji: 25
wagon train • wagon wheel • wagon road • wagon driver • wagon bed • ...
wagon + czasownik
Kolokacji: 46
wagon comes • wagon carries • wagon rolls • wagon moves • wagon rumbles • ...
czasownik + wagon
Kolokacji: 14
wagon pulled • wagon loaded • wagon drawn • drive the wagon • use wagons • ...
przymiotnik + wagon
Kolokacji: 32
horse-drawn wagon • covered wagon • old wagon • red wagon • small wagon • ...
przyimek + wagon
Kolokacji: 10
of wagons • with wagons • by wagon • for wagons • into the wagon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.