BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"volunteer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

volunteer rzeczownik

rzeczownik + volunteer
Kolokacji: 38
Tennessee Volunteer • student volunteer • community volunteer • Peace Corps volunteer • campaign volunteer • ...
volunteer + rzeczownik
Kolokacji: 114
volunteer work • volunteer organization • volunteer group • volunteer firefighter • volunteer service • volunteer force • volunteer army • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. volunteer work = praca na ochotnika volunteer work
3. volunteer group = grupa pracująca społecznie volunteer group
8. volunteer program = program pracujący społecznie volunteer program
9. volunteer fire department = ochotnicza straż pożarna volunteer fire department
10. volunteer effort = wysiłek społeczny volunteer effort
11. volunteer unit = jednostka ochotnicza volunteer unit
12. volunteer basis = podstawa pracująca społecznie volunteer basis
13. volunteer worker = działacz społeczny, wolontariusz volunteer worker
14. volunteer corps = korporacje ochotnicze volunteer corps
15. Ulster Volunteer Force = Ochotnicze Siły Ulsteru Ulster Volunteer Force
17. volunteer opportunity = okazja pracująca społecznie volunteer opportunity
18. volunteer fireman = strażak pracujący społecznie volunteer fireman
19. volunteer position = pozycja społeczna volunteer position
20. volunteer activity = działalność społeczna volunteer activity
21. volunteer member = członek pracujący społecznie volunteer member
23. volunteer lawyer = prawnik pracujący społecznie volunteer lawyer
24. volunteer labor = praca społeczna volunteer labor
volunteer + czasownik
Kolokacji: 70
volunteer works • volunteer helps • run by volunteers • volunteer provides • volunteer takes • ...
czasownik + volunteer
Kolokacji: 42
recruit volunteers • send volunteers • need volunteers • train volunteers • find volunteers • ...
przymiotnik + volunteer
Kolokacji: 64
local volunteer • healthy volunteer • Irish Volunteer • young volunteer • unpaid volunteer • ...
przyimek + volunteer
Kolokacji: 13
by volunteers • of volunteers • for volunteers • with volunteers • on volunteers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.