ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"voice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

voice rzeczownik

rzeczownik + voice
Kolokacji: 54
Village Voice • singing voice • tenor voice • baritone voice • radio voice • character voice • soprano voice • computer voice • ...
voice + rzeczownik
Kolokacji: 88
voice mail • voice calm • voice vote • voice message • voice actor • voice actress • voice work • voice teacher • voice level • ...
voice + czasownik
Kolokacji: 422
voice sounds • voice rises • voice speaks • voice breaks • voice echoes • voice grows • voice carries • voice cracks • voice shakes • ...
czasownik + voice
Kolokacji: 200
voice called • give voice • study voice • hear one's voice • raise one's voice • find one's voice • lower one's voice • ...
przymiotnik + voice
Kolokacji: 751
low voice • deep voice • soft voice • loud voice • quiet voice • female voice • familiar voice • male voice • hoarse voice • husky voice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. low voice = cichy głos, przyciszony głos low voice
2. deep voice = niskim głosem, nisko deep voice
3. soft voice = cichy głos soft voice
4. loud voice = donośny głos loud voice
5. quiet voice = cichy głos, przyciszony głos quiet voice
7. familiar voice = znajomy głos familiar voice
8. male voice = męski głos male voice
9. hoarse voice = chrypiący głos hoarse voice
10. husky voice = chrapliwy głos husky voice
11. calm voice = spokojny głos calm voice
12. harsh voice = ostry głos harsh voice
13. gentle voice = delikatny głos gentle voice
14. sweet voice = uroczy głos sweet voice
16. inner voice = wewnętrzny głos inner voice
17. distinctive voice = charakterystyczny głos distinctive voice
18. booming voice = piorunujący głos booming voice
19. angry voice = gniewny głos angry voice
20. shrill voice = cienki głosik shrill voice
21. gruff voice = szorstki głos gruff voice
23. pleasant voice = przyjemny głos pleasant voice
24. flat voice = głos mieszkania flat voice
26. hushed voice = ściszony głos hushed voice
27. resonant voice = donośny głos resonant voice
28. raspy voice = raspy głos raspy voice
29. soothing voice = uspokajając głos soothing voice
30. faint voice = słaby głos faint voice
31. gravelly voice = chropawy głos gravelly voice
32. firm voice = stanowczy głos firm voice
33. excited voice = podekscytowany głos excited voice
34. strong voice = mocny głos strong voice
35. powerful voice = mocny głos powerful voice
36. strange voice = dziwny głos strange voice
37. steady voice = opanowany głos steady voice
38. normal voice = normalny głos normal voice
39. rough voice = ostry głos rough voice
42. weak voice = słaby głosik weak voice
43. tiny voice = maleńki głos tiny voice
44. small voice = cichy głos, przyciszony głos small voice
45. clear voice = czysty głos clear voice
47. thin voice = cienki głos thin voice
48. single voice = jeden głos single voice
49. cheerful voice = radosny głos cheerful voice
51. rich voice = głęboki głos rich voice
52. recorded voice = nagrany głos recorded voice
53. high voice = wysoki głos high voice
54. great voice = ogromny głos great voice
55. cold voice = zimny głos cold voice
56. dry voice = oschły głos dry voice
57. sharp voice = ostry głos sharp voice
58. new voice = nowy głos new voice
59. young voice = młody głos young voice
60. full voice = soczysty głos full voice
61. big voice = duży głos big voice
63. nasal voice = głos brzmiący nosowo nasal voice
64. leading voice = prowadząc głos leading voice
65. fine voice = świetny głos fine voice
66. musical voice = melodyjny głos musical voice
67. warm voice = melodyjny głos warm voice
68. original voice = pierwotny głos original voice
69. feminine voice = głos rodzaju żeńskiego feminine voice
70. authoritative voice = apodyktyczny głos authoritative voice
71. audible voice = słyszalny głos audible voice
72. commanding voice = rozkazujący głos commanding voice
73. thick voice = zachrypły głos thick voice
74. smooth voice = niezakłócony głos smooth voice
75. urgent voice = naglący głos urgent voice
76. friendly voice = przyjazny głos friendly voice
77. American voice = Amerykański głos American voice
78. cool voice = zimny głos cool voice
79. narrative voice = głos narratora narrative voice
80. hard voice = twardy głos hard voice
81. old voice = stary głos old voice
82. independent voice = niezależny głos independent voice
83. shaky voice = drżący głos shaky voice
84. strained voice = pełny napięcia głos strained voice
85. tired voice = zmęczony głos tired voice
86. slow voice = rozwlekły głos slow voice
87. unique voice = głos jedyny w swoim rodzaju unique voice
88. lovely voice = uroczy głos lovely voice
89. hollow voice = tubalny głos hollow voice
90. tight voice = ściśnięty głos tight voice
91. reedy voice = piskliwy głos reedy voice
92. only voice = jedyny głos only voice
93. individual voice = indywidualny głos individual voice
94. melodious voice = melodyjny głos melodious voice
95. real voice = prawdziwy głos real voice
96. sonorous voice = dźwięczny głos sonorous voice
98. stern voice = srogi głos stern voice
99. political voice = polityczny głos political voice
100. influential voice = sugestywny głos influential voice
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 163
przyimek + voice
Kolokacji: 31
of one's voice • to one's voice • from one's voice • into one's voice • by one's voice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.