"voice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

voice rzeczownik

rzeczownik + voice
Kolokacji: 54
Village Voice • singing voice • tenor voice • baritone voice • radio voice • character voice • soprano voice • computer voice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. Village Voice = Miejscowy Głos Village Voice
2. singing voice = głos (śpiewający) singing voice
3. tenor voice = głos tenorowy tenor voice
4. baritone voice = głos barytonowy baritone voice
5. radio voice = głos radiowy radio voice
6. character voice = głos znaków character voice
7. soprano voice = głos sopranu soprano voice
8. computer voice = głos komputerowy computer voice
9. Voice of America = Głos Ameryki (rozgłośnia) Voice of America
10. voice of reason = głos rozsądku, głos doświadczenia voice of reason
11. voice of God = głos boży voice of God
12. contralto voice = głos kontraltowy contralto voice
voice + rzeczownik
Kolokacji: 88
voice mail • voice calm • voice vote • voice message • voice actor • voice actress • voice work • voice teacher • voice level • ...
voice + czasownik
Kolokacji: 422
voice sounds • voice rises • voice speaks • voice breaks • voice echoes • voice grows • voice carries • voice cracks • voice shakes • ...
czasownik + voice
Kolokacji: 200
voice called • give voice • study voice • hear one's voice • raise one's voice • find one's voice • lower one's voice • ...
przymiotnik + voice
Kolokacji: 751
low voice • deep voice • soft voice • loud voice • quiet voice • female voice • familiar voice • male voice • hoarse voice • husky voice • ...
przyimek + voice
Kolokacji: 31
of one's voice • to one's voice • from one's voice • into one's voice • by one's voice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.