KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

vital przymiotnik

vital + rzeczownik
Kolokacji: 146
vital role • vital part • vital sign • vital information • vital organ • vital interest • vital importance • vital statistics • vital link • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(7) statistics, mean, statistic
Kolokacji: 3
(10) point, fact, detail, respect
Kolokacji: 4
1. vital source = pełne życia źródło vital source
2. vital supply = istotny zapas vital supply
3. vital step = istotny krok vital step
4. vital spot = istotne miejsce vital spot
5. vital place = istotne miejsce vital place
6. vital port = istotny port vital port
7. vital position = istotna pozycja vital position
8. vital capacity = pojemność życiowa vital capacity
9. vital reference = istotne odniesienie vital reference
10. vital activity = istotna działalność vital activity
(17) energy, juice, Spark
Kolokacji: 3
(22) support, lifeline
Kolokacji: 2
(23) industry, thing, concern
Kolokacji: 3
(24) nutrient, protein
Kolokacji: 2
(25) decision, insight
Kolokacji: 2
(26) fluid, mineral
Kolokacji: 2
(28) route, artery, waterway
Kolokacji: 3
(29) presence, spirit
Kolokacji: 2
(30) institution, tradition
Kolokacji: 2
(31) commodity, cargo, good
Kolokacji: 3
(32) job, problem
Kolokacji: 2
(33) stat
Kolokacji: 1
czasownik + vital
Kolokacji: 5
consider vital • prove vital • deem vital • become vital • feel vital
przysłówek + vital
Kolokacji: 11
most vital • absolutely vital • strategically vital • increasingly vital • especially vital • ...
vital + przyimek
Kolokacji: 4
vital to • vital for • vital in • vital of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.