"visit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

visit czasownik

visit + rzeczownik
Kolokacji: 454
visit friends • visit relatives • visit China • visit Japan • visit India • visit Paris • visit Australia • visit Italy • visit London • visit Israel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. visit China = wizyta Chiny visit China
4. visit London = wizyta Londyn visit London
5. visit Japan = wizyta Japonia visit Japan
6. visit India = wizyta Indie visit India
7. visit Paris = wizyta Paryż visit Paris
8. visit Australia = wizyta Australia visit Australia
9. visit Italy = wizyta Włochy visit Italy
10. visit Washington = wizyta Waszyngton visit Washington
11. visit Israel = wizyta Izrael visit Israel
12. visit England = wizyta Anglia visit England
13. visit France = wizyta Francja visit France
14. visit ports = porty wizyty visit ports
16. visit Moscow = wizyta Moskwa visit Moscow
18. visit Europe = wizyta Europa visit Europe
22. visit the Cartoon Bank = złóż wizytę Bankowi rysunkowemu visit the Cartoon Bank
24. visit one's mother = odwiedzać czyjś matka visit one's mother
27. visit one's father = odwiedzać czyjś ojciec visit one's father
28. visit one's parents = odwiedzać czyjś rodzice visit one's parents
29. visit one's sister = odwiedzać czyjś siostra visit one's sister
31. visit one's brother = odwiedzać czyjś brat visit one's brother
32. visit one's son = odwiedzać czyjś syn visit one's son
33. visit one's daughter = odwiedzać czyjś córka visit one's daughter
34. visit America = wizyta Ameryka visit America
35. visit Rome = wizyta Rzym visit Rome
36. visit one's room = odwiedzać czyjś pokój visit one's room
37. visit parts = części wizyty visit parts
38. visit Egypt = wizyta Egipt visit Egypt
39. visit one's wife = odwiedzać czyjś żona visit one's wife
40. visit one's studio = odwiedzać czyjś studio visit one's studio
41. visit galleries = galerie wizyty visit galleries
42. visit Russia = wizyta Rosja visit Russia
43. visit New York = odwiedź Nowy Jork visit New York
44. visit one's apartment = odwiedzać czyjś mieszkanie visit one's apartment
45. visit locations = lokalizacje wizyty visit locations
46. visit South Africa = wizyta Afryka Południowa visit South Africa
47. visit Cuba = wizyta Kuba visit Cuba
48. visit people = ludzie wizyty visit people
50. visit Spain = wizyta Hiszpania visit Spain
52. place to visit = miejsce na wizytę place to visit
57. visit Britain = wizyta Wielka Brytania visit Britain
59. time to visit = czas na wizytę time to visit
63. visit Ireland = wizyta Irlandia visit Ireland
64. visit Canada = wizyta Kanada visit Canada
65. visit the area = odwiedź obszar visit the area
67. visit the shrine = zwiedź sanktuarium visit the shrine
68. visit communities = społeczności wizyty visit communities
70. visit the town = odwiedź miasto visit the town
71. visit Earth = wizyta Ziemia visit Earth
72. visit Beijing = wizyta Pekin visit Beijing
75. visit the center = złóż wizytę ośrodkowi visit the center
76. visit troops = wojsko wizyty visit troops
78. visit one's headquarters = odwiedzać czyjś centrala visit one's headquarters
79. way to visit = droga do wizyty way to visit
80. visit Iraq = wizyta Irak visit Iraq
81. visit Mexico = wizyta Meksyk visit Mexico
82. visit one's grandmother = odwiedzać czyjś babka visit one's grandmother
83. visit patients = pacjenci wizyty visit patients
84. visit attractions = atrakcyjności wizyty visit attractions
85. visit one's aunt = odwiedzać czyjś ciotka visit one's aunt
86. opportunity to visit = okazja na wizytę opportunity to visit
87. visit Vietnam = wizyta Wietnam visit Vietnam
90. visit Pakistan = wizyta Pakistan visit Pakistan
91. visit the University = złóż wizytę Uniwersytetowi visit the University
93. visit one's Privacy = odwiedzać czyjś Prywatność visit one's Privacy
94. visit Iran = wizyta Iran visit Iran
95. visit Security statement = oświadczenie wizyty związane z bezpieczeństwem visit Security statement
96. visit Jerusalem = wizyta Jerozolima visit Jerusalem
97. visit Poland = wizyta Polska visit Poland
98. visit Berlin = wizyta Berlin visit Berlin
100. visit one's uncle = odwiedzać czyjś wuj visit one's uncle
czasownik + visit
Kolokacji: 55
begin visiting • plan to visit • invite to visit • come to visit • allowed to visit • decide to visit • wish to visit • go to visit • want to visit • ...
visit + przyimek
Kolokacji: 37
visited upon • visit by • visit during • visit with • visit since • ...
visit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 33
frequently visit • regularly visit • once visit • most visited • later visit • occasionally visit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.