Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"violence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

violence rzeczownik

rzeczownik + violence
Kolokacji: 29
gang violence • gun violence • street violence • mob violence • family violence • school violence • youth violence • ...
violence + rzeczownik
Kolokacji: 12
violence case • violence prevention • violence victim • violence shelter • violence charge • ...
violence + czasownik
Kolokacji: 70
violence erupts • violence continues • violence occurs • violence begins • violence escalates • violence breaks out • ...
czasownik + violence
Kolokacji: 102
prevent violence • reduce violence • commit violence • use violence • see violence • include violence • avoid violence • ...
przymiotnik + violence
Kolokacji: 198
domestic violence • political violence • physical violence • sectarian violence • sexual violence • racial violence • ethnic violence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
  • Domestic violence costs the state between 5-10 billion each year.
  • Domestic violence sometimes does not get reported to the police.
  • The police said the couple had no history of domestic violence.
  • The case has also brought the issue of domestic violence to public attention, she said.
  • She stand out in a great campaign against domestic violence.
  • They said he had no police record or history of domestic violence.
  • For much of America's history, domestic violence was just another little problem at home.
  • How many times were the police called for domestic violence?
  • His parents have no known history of domestic violence, the police said.
  • In summer 2000, she reported her husband to the police for domestic violence.
4. sectarian violence = przemoc na tle różnic religijnych sectarian violence
6. racial violence = przemoc na tle rasowym racial violence
7. ethnic violence = przemoc na tle etnicznym ethnic violence
8. extreme violence = ekstremalna przemoc extreme violence
9. far violence = daleko przemoc far violence
10. graphic violence = drastyczna przemoc graphic violence
11. recent violence = niedawna przemoc recent violence
12. random violence = przypadkowa przemoc random violence
14. bad violence = zła przemoc bad violence
15. ongoing violence = trwająca przemoc ongoing violence
17. Palestinian violence = Palestyńska przemoc Palestinian violence
18. urban violence = miejska przemoc urban violence
19. great violence = wielka przemoc great violence
20. serious violence = poważna przemoc serious violence
21. drug-related violence = akt przemocy związany z narkomanią drug-related violence
22. religious violence = religijna przemoc religious violence
24. sudden violence = nagła przemoc sudden violence
25. excessive violence = nadmierna przemoc excessive violence
26. terrorist violence = przemoc terrorystyczna terrorist violence
27. senseless violence = bezsensowna przemoc senseless violence
28. gratuitous violence = nieuzasadniona przemoc gratuitous violence
29. brutal violence = brutalna przemoc brutal violence
przyimek + violence
Kolokacji: 26
against violence • of violence • without violence • about violence • through violence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.