"valuation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

valuation rzeczownik

rzeczownik + valuation
Kolokacji: 10
market valuation • stock valuation • asset valuation • share valuation • business valuation • ...
valuation + rzeczownik
Kolokacji: 13
valuation method • valuation measure • valuation model • valuation level • valuation technique • ...
czasownik + valuation
Kolokacji: 4
valuation placed • provide valuations • valuation made • include valuation
przymiotnik + valuation
Kolokacji: 15
high valuation • low valuation • current valuation • independent valuation • total valuation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. high valuation = wielka wycena high valuation
przyimek + valuation
Kolokacji: 3
of valuation • at valuations • about valuations

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.