"urban" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

urban przymiotnik

urban + rzeczownik
Kolokacji: 367
urban area • urban center • urban planning • urban district • urban development • urban environment • urban legend • urban population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
1. urban area = obszar miejski urban area
2. urban center = centrum miejskie urban center
4. urban planning = urbanistyka urban planning
6. urban environment = środowisko miejskie urban environment
7. urban legend = miejska legenda urban legend
8. urban population = ludność miejska urban population
9. urban sprawl = niekontrolowany rozwój miast urban sprawl
10. urban planner = urbanista urban planner
11. urban renewal = rewaloryzacja zabudowy miejskiej urban renewal
12. urban setting = sceneria dużego miasta urban setting
13. urban landscape = krajobraz miejski urban landscape
14. urban dweller = mieszkaniec miasta, osoba zamieszkującą miasto urban dweller
15. urban community = miejska społeczność urban community
16. urban neighborhood = miejska dzielnica urban neighborhood
17. urban school = miejska szkoła urban school
18. urban park = park miejski urban park
19. urban design = miejski projekt urban design
  • In addition, an urban design exists awaiting the decision to set up a development plan.
  • He shifted focus in 1986 to home and urban design.
  • He has more than 25 years of experience in urban design and bridge architecture.
  • There are so many good fights to be fought in urban design.
  • He had 41 commissions on the scale of community planning or urban design.
  • He is also known for his writings on urban design.
  • The film explores the interaction of urban design and community.
  • The district is known and appreciated for its urban design with nearby nature.
  • It is used in analysis of urban design and planning.
  • This relationship is something close to an ideal in urban design.
20. urban space = miejska przestrzeń urban space
21. urban decay = degradacja miast, upadek miast urban decay
22. urban life = miejskie życie urban life
23. urban travel = miejska podróż urban travel
24. urban America = miejska Ameryka urban America
25. urban settlement = miejskie porozumienie urban settlement
26. urban core = miejski rdzeń urban core
27. urban locality = miejska okolica urban locality
28. urban problem = miejski problem urban problem
29. urban culture = miejska kultura urban culture
30. urban growth = miejski wzrost urban growth
31. urban renewal project = rewaloryzacja zabudowy miejskiej projekt urban renewal project
32. urban class = miejska klasa urban class
33. urban warfare = miejska wojna urban warfare
34. urban myth = miejski mit, legenda miejska urban myth
35. urban blight = degradacja zabudowy miejskiej urban blight
36. urban resident = miejski mieszkaniec urban resident
37. urban music = miejska muzyka urban music
38. urban youth = miejska młodość urban youth
39. urban plan = miejski plan urban plan
41. urban inhabitant = miejski mieszkaniec urban inhabitant
42. urban market = miejski rynek urban market
43. urban agglomeration = aglomeracja miejska urban agglomeration
44. urban society = miejskie społeczeństwo urban society
45. urban issue = miejska kwestia urban issue
46. urban scene = miejska scena urban scene
47. urban poverty = miejskie ubóstwo urban poverty
48. urban living = miejskie życie urban living
49. urban study = miejska nauka urban study
50. urban zone = strefa miejska urban zone
51. urban policy = miejska polityka urban policy
52. urban violence = miejska przemoc urban violence
53. urban worker = miejski robotnik urban worker
54. urban lifestyle = miejski styl życia urban lifestyle
55. urban location = miejska lokalizacja urban location
56. urban affair = miejska sprawa urban affair
57. urban expansion = miejski rozwój urban expansion
58. urban infrastructure = miejska infrastruktura urban infrastructure
59. urban street = miejska ulica urban street
60. urban fabric = tkanka miejska (koncept urbanistyczny) urban fabric
61. urban experience = miejskie doświadczenie urban experience
62. urban format = miejski format urban format
63. urban redevelopment = miejska przebudowa urban redevelopment
64. urban context = miejski kontekst urban context
65. urban region = miejski region urban region
66. urban slum = miejska dzielnica nędzy urban slum
67. urban village = miejska wieś urban village
68. urban elite = miejska elita urban elite
69. urban professional = miejski profesjonalista urban professional
70. urban city = miejskie miasto urban city
71. urban renewal program = program rewaloryzacji zabudowy miejskiej urban renewal program
przysłówek + urban
Kolokacji: 6
predominantly urban • distinctly urban • decidedly urban • largely urban • most urban • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.