BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"unusual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unusual przymiotnik

unusual + rzeczownik
Kolokacji: 395
unusual step • unusual feature • unusual circumstance • unusual move • unusual punishment • unusual situation • unusual combination • ...
czasownik + unusual
Kolokacji: 7
consider unusual • see unusual • notice unusual • find unusual • look unusual • ...
przysłówek + unusual
Kolokacji: 21
most unusual • highly unusual • somewhat unusual • extremely unusual • particularly unusual • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. most unusual = najbardziej niezwykły most unusual
2. highly unusual = bardzo niezwykły highly unusual
3. somewhat unusual = nieco niezwykły somewhat unusual
4. extremely unusual = niezwykle niezwykły extremely unusual
5. particularly unusual = szczególnie niezwykły particularly unusual
6. hardly unusual = ledwie niezwykły hardly unusual
unusual + przyimek
Kolokacji: 13
unusual among • unusual for • unusual about • unusual in • unusual at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.