KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"unreasonable" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unreasonable przymiotnik

unreasonable + rzeczownik
Kolokacji: 28
unreasonable search • unreasonable demand • unreasonable argument • unreasonable risk • unreasonable expectation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. unreasonable search = niezasadnione poszukiwania unreasonable search
2. unreasonable demand = niedorzeczne żądanie unreasonable demand
czasownik + unreasonable
Kolokacji: 3
consider unreasonable • deem unreasonable • sound unreasonable
przysłówek + unreasonable
Kolokacji: 7
totally unreasonable • most unreasonable • completely unreasonable • entirely unreasonable • wholly unreasonable • ...
unreasonable + przyimek
Kolokacji: 3
unreasonable for • unreasonable in • unreasonable to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.