Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"university" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

university rzeczownik

rzeczownik + university
Kolokacji: 661
Columbia University • Harvard University • Oxford University • Yale University • State University • Cambridge University • ...
university + rzeczownik
Kolokacji: 261
University Press • university professor • university campus • University Hospital • university library • university lecturer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
  • She was a public school teacher at first and a university professor later.
  • Since 1991, she has been working as a university professor.
  • "I want you to be the wife of a university professor and nothing more."
  • He also goes back to college in order to become a university English professor.
  • He returned to China in 1949 to start his research and teaching career as a university professor.
  • Worse yet, it is the university professor I have become.
  • As a university professor, he found it hard to stand and teach all day.
  • It is not most people's notion of a university professor's office.
  • At the beginning, most of the teachers were university professors.
  • He was also forbidden to work as a university professor.
11. University Avenue = Aleja uniwersytecka University Avenue
12. University School = Szkoła Wyższa uniwersytecka University School
18. University Park = Park uniwersytecki University Park
23. university town = miasto uniwersyteckie university town
27. university place = miejsce na uniwersytecie university place
29. University guide = Wskazówka uniwersytecka University guide
30. University league table = Tabela ligi uniwersytecka University league table
32. University City = Miasto uniwersyteckie University City
35. Oxford University Press = Uniwersytet Oxfordzki Prasa Oxford University Press
37. Cambridge University Press = Uniwersytet w Cambridge Prasa Cambridge University Press
38. Princeton University Press = Princeton University Press Princeton University Press
39. Yale University Press = Uniwersytet Yale'a Prasa Yale University Press
40. Harvard University Press = Uniwersytet Harvarda Prasa Harvard University Press
41. Rutgers University Press = Rutgers University Press Rutgers University Press
42. Cornell University Press = Cornell University Press Cornell University Press
43. university life = życie uniwersyteckie university life
44. University Belfast = Belfast uniwersytecki University Belfast
45. Stanford University Press = Uniwersytet Stanford Prasa Stanford University Press
46. Manchester University Press = Manchester University Press Manchester University Press
47. Columbia University Press = Uniwersytet Columbia Prasa Columbia University Press
48. Indiana University Press = Uniwersytet Indiany Prasa Indiana University Press
49. Duke University Press = Książę University Press Duke University Press
50. University College Dublin = Dublin uniwersytecki college'u University College Dublin
51. Yale University School = Uniwersytet Yale'a Szkoła Wyższa Yale University School
52. university program = program uniwersytecki university program
53. University College London = Londyn uniwersytecki college'u University College London
54. University Grants Commission = Dotacje uniwersyteckie Komisja University Grants Commission
55. Columbia University School = Uniwersytet Columbia Szkoła Wyższa Columbia University School
56. Boston University School = Boston Szkoła Wyższa uniwersytecka Boston University School
57. Columbia University College = Uniwersytet Columbia College Columbia University College
58. University application = Podanie uniwersyteckie University application
59. university team = zespół uniwersytecki university team
60. university spokesman = rzecznik uniwersytecki university spokesman
61. University Woman = Kobieta uniwersytecka University Woman
63. Edinburgh University Press = Edynburg University Press Edinburgh University Press
64. university researcher = pracownik naukowy uniwersytecki university researcher
65. university admission = wstęp uniwersytecki university admission
67. Melbourne University Press = Melbourn University Press Melbourne University Press
68. University Height = Wysokość uniwersytecka University Height
69. Temple University Press = Świątynia University Press Temple University Press
72. Johns Hopkins University Press = Kible Hopkins University Press Johns Hopkins University Press
73. World University Game = Gra światowa uniwersytecka World University Game
74. university staff = personel uniwersytecki university staff
78. Georgetown University Law Center = Georgetown Prawo uniwersyteckie Centrum Georgetown University Law Center
79. state university system = system państwowy uniwersytecki state university system
80. University College Cork = Korek uniwersytecki college'u University College Cork
81. State University College = Uniwersytet stanowy College State University College
82. Indiana University School = Uniwersytet Indiany Szkoła Wyższa Indiana University School
83. university year = rok uniwersytecki university year
84. university board = komisja uniwersytecka university board
85. Columbia University Graduate School = Absolwent uniwersytetu Columbia Szkoła Wyższa Columbia University Graduate School
86. Syracuse University Press = Syracuse University Press Syracuse University Press
88. university research = badania uniwersyteckie university research
89. Wesleyan University Press = Wesleyowski University Press Wesleyan University Press
91. university employee = pracownik uniwersytecki university employee
92. university relation = związek uniwersytecki university relation
university + czasownik
Kolokacji: 195
university offers • University announces • university operates • university provides • university receives • University establishes • ...
czasownik + university
Kolokacji: 138
hold from the University • serve at the University • appoint at the University • award from the University • go at the University • ...
przymiotnik + university
Kolokacji: 141
prestigious university • American university • public university • German university • private university • major university • ...
przyimek + university
Kolokacji: 24
among universities • after university • about universities • at the University • near the University • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.