ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"unchanged" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unchanged przymiotnik

unchanged + rzeczownik
Kolokacji: 4
unchanged percent • unchanged expression • unchanged voice • unchanged form
czasownik + unchanged
Kolokacji: 15
remain unchanged • close unchanged • leave unchanged • continue unchanged • survive unchanged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. remain unchanged = pozostań niezmienionym remain unchanged
  • The local bus station building has remained unchanged ever since it was built.
  • Since it was created the district has remained almost unchanged.
  • These specifications have remained unchanged and in effect to the present.
  • But friends say his personal life has remained remarkably unchanged.
  • Since the 1890s the form of the ceremony has remained largely unchanged.
  • Yet the black mandate for more power in society has remained unchanged.
  • The 1897 Pattern has remained unchanged to the present day.
  • Since then, the general structure of the street has remained unchanged.
  • Since then until 2001 the rate has remained relatively unchanged.
  • Since then, the external appearance of the church has remained almost unchanged.
2. close unchanged = blisko niezmieniony close unchanged
3. leave unchanged = wychodzić niezmieniony leave unchanged
4. continue unchanged = kontynuować niezmieniony continue unchanged
przysłówek + unchanged
Kolokacji: 12
largely unchanged • virtually unchanged • essentially unchanged • relatively unchanged • substantially unchanged • ...
unchanged + przyimek
Kolokacji: 17
unchanged since • unchanged from • unchanged at • unchanged for • unchanged in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.