"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. twist one's head = skręt czyjś głowa twist one's head
3. twist one's ankle = skręcić sobie kostkę twist one's ankle
4. twist one's body = skręt czyjś ciało twist one's body
5. twist one's face = skręt czyjś twarz twist one's face
7. twist one's neck = skręt czyjś szyja twist one's neck
8. twist one's way = skręt czyjś droga twist one's way
9. twist one's wrist = skręcić sobie nadgarstek twist one's wrist
10. twist one's fingers = skręt czyjś palce twist one's fingers
  • She twists her fine fingers into his soft white hair.
  • He twisted his fingers inside her, sliding nearly free before driving deep again.
  • I twisted my fingers together and sought to calm myself.
  • She waited, twisting her fingers together, until the soldier opened the door.
  • Kent twisted his fingers together until the skin grew white.
  • She twisted her fingers together and asked: "Are you going to argue with me about that?"
  • She reached down to twist her fingers in the hair on his chest.
  • She twisted her fingers together, a puzzle of green sticks.
  • She twisted her fingers in the neck of his white shirt.
  • Then he twisted his fingers just enough to turn it on its end.
11. twist one's mouth = skręt czyjś usta twist one's mouth
12. twist one's lips = skręt czyjś wargi twist one's lips
13. twist one's words = skręt czyjś słowa twist one's words
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.