Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"turnover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turnover rzeczownik

rzeczownik + turnover
Kolokacji: 22
staff turnover • employee turnover • teacher turnover • percent turnover • cell turnover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. staff turnover = fluktuacja kadr, płynność kadr, rotacja kadr staff turnover
turnover + rzeczownik
Kolokacji: 6
turnover rate • turnover ratio • turnover margin • turnover issue • turnover battle • ...
turnover + czasownik
Kolokacji: 8
turnover leads • turnover exceeds • turnover increases • turnover occurs • turnover helps • ...
czasownik + turnover
Kolokacji: 16
commit several turnovers • force several turnovers • make several turnovers • create turnovers • force into several turnovers • ...
przymiotnik + turnover
Kolokacji: 32
high turnover • annual turnover • rapid turnover • low turnover • total turnover • ...
przyimek + turnover
Kolokacji: 11
in turnover • of turnover • on turnover • for turnover • to turnover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.