"tunnel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tunnel rzeczownik

rzeczownik + tunnel
Kolokacji: 58
wind tunnel • Holland Tunnel • Channel Tunnel • Lincoln Tunnel • subway tunnel • railway tunnel • ...
tunnel + rzeczownik
Kolokacji: 34
tunnel syndrome • tunnel entrance • tunnel vision • tunnel wall • tunnel system • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. tunnel entrance = wejście tunelu tunnel entrance
4. tunnel wall = tunel ściana tunnel wall
5. tunnel system = system tunelu tunnel system
6. tunnel mouth = otwór tunelu tunnel mouth
  • Carpal Tunnel Syndrome Pictures Is Your Back Pain Sciatica?
8. Tunnel Authority = Tunel Władza Tunnel Authority
9. tunnel floor = podłoga tunelu tunnel floor
tunnel + czasownik
Kolokacji: 48
tunnel leading • tunnel connects • tunnel runs • tunnel opens • tunnel linking • ...
czasownik + tunnel
Kolokacji: 25
dig a tunnel • enter the tunnel • tunnel is built • tunnel is used • tunnel is constructed • ...
przymiotnik + tunnel
Kolokacji: 76
underground tunnel • long tunnel • dark tunnel • narrow tunnel • new tunnel • secret tunnel • short tunnel • ...
przyimek + tunnel
Kolokacji: 16
with tunnels • down the tunnel • through the tunnel • into the tunnel • along the tunnel • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.