BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tube" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tube rzeczownik

rzeczownik + tube
Kolokacji: 107
test tube • vacuum tube • glass tube • metal tube • steel tube • plastic tube • cathode ray tube • breathing tube • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) test, feed, supply, squeeze
Kolokacji: 4
1. test tube = probówka, próbówka test tube
2. feed tube = lejek malaksera feed tube
  • Turn food processor on and put garlic through feed tube to process.
  • With the machine running, pour in the oil through the feed tube.
  • With machine running add 4 tablespoons water through feed tube.
  • With processor running, break eggs one at a time through the feed tube.
  • Add water slowly through the feed tube, with the machine running, and process just until the dough comes together.
  • With the machine running, add them through the feed tube.
  • Turn on the machine, and pour most of the water through the feed tube.
  • Turn machine on, and add 1 cup water through feed tube.
  • The feed tube, originally in the front, is there again.
  • Cut the roast in pieces small enough to fit into the feed tube.
3. supply tube = rura dostawcza supply tube
4. squeeze tube = ścisk rura squeeze tube
(2) vacuum, fork
Kolokacji: 2
(3) glass, plastic, quartz
Kolokacji: 3
(8) launch, launcher
Kolokacji: 2
(11) bamboo, missile, rocket, bow
Kolokacji: 4
(14) boiler, bicycle
Kolokacji: 2
(16) drainage, tracheotomy, drain
Kolokacji: 3
(18) pollen, calyx, Corolla, flower
Kolokacji: 4
(19) pastry, pasta
Kolokacji: 2
(21) discharge, gas, gun
Kolokacji: 3
(22) telescope, laser
Kolokacji: 2
(24) London, tunnel
Kolokacji: 2
(25) siphon, Venturi
Kolokacji: 2
(26) Boom, mesh
Kolokacji: 2
(27) specimen, sample
Kolokacji: 2
tube + rzeczownik
Kolokacji: 31
tube station • tube defect • tube train • tube worm • tube foot • ...
tube + czasownik
Kolokacji: 26
tube runs • tube containing • tube provides • tube connects • tube leading • ...
czasownik + tube
Kolokacji: 18
tube is inserted • tube is removed • tube filled • tube is used • tube made • ...
przymiotnik + tube
Kolokacji: 92
fallopian tube • inner tube • fluorescent tube • small tube • long tube • thin tube • hollow tube • flexible tube • narrow tube • ...
przyimek + tube
Kolokacji: 13
with tubes • through a tube • into the tube • on the tube • from the tube • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.