BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"trust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trust rzeczownik

rzeczownik + trust
Kolokacji: 67
brain trust • estate investment trust • land trust • Wildlife Trust • investment trust • Churches Conservation Trust • BBC Trust • ...
trust + rzeczownik
Kolokacji: 36
trust fund • Resolution Trust Corporation • Trust Company • Trust Territory • trust account • ...
trust + czasownik
Kolokacji: 32
owned by the National Trust • managed by the National Trust • trust runs • trust says • Trust provides • ...
czasownik + trust
Kolokacji: 44
build trust • lose trust • gain one's trust • put one's trust • betray one's trust • earn one's trust • win one's trust • place one's trust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. build trust = zbuduj zaufanie build trust
2. lose trust = stracić zaufanie lose trust
4. put one's trust = kłaść czyjś zaufanie put one's trust
5. betray one's trust = zdradzać czyjś zaufanie betray one's trust
7. win one's trust = wygrywać czyjś zaufanie win one's trust
9. restore trust = przywróć zaufanie restore trust
10. hold in trust = zarządzaj powierniczo hold in trust
12. regain one's trust = odzyskiwać czyjś zaufanie regain one's trust
  • Only then will we be able to regain their trust.
  • That is the only way for the population to regain trust in their leaders.
  • "We will be trying our best to regain the public's trust."
  • For government to work, of course, it needs to regain the people's trust.
  • "However, I will do everything in my power to regain your trust and respect."
  • "My job is to work to regain the public's trust in this company."
  • He and his mother help German regain trust in humans.
  • It must work closer to citizens and regain their trust.
  • Now more than ever, Europe must keep its promises if it is going to regain people's trust.
  • It has been very difficult trying to regain public trust.
13. give one's trust = dawać czyjś zaufanie give one's trust
14. undermine trust = podważaj zaufanie undermine trust
przymiotnik + trust
Kolokacji: 42
charitable trust • public trust • mutual trust • blind trust • Limited-term trust • real estate trust • sacred trust • ...
przyimek + trust
Kolokacji: 15
of trust • on trust • in trust • with trust • for trust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.