"truck" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

truck rzeczownik

rzeczownik + truck
Kolokacji: 113
pickup truck • fire truck • garbage truck • delivery truck • dump truck • tow truck • tanker truck • army truck • monster truck • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. pickup truck = furgonetka, pick-up, pikap pickup truck
2. fire truck = wóz strażacki fire truck
4. delivery truck = samochód dostawczy delivery truck
6. tow truck = pomoc drogowa, samochód pomocy drogowej, autolaweta tow truck
7. tanker truck = tankowiec samochód ciężarowy tanker truck
8. army truck = wojskowy samochód ciężarowy army truck
9. monster truck = potwór samochód ciężarowy monster truck
10. Mack truck = Mack samochód ciężarowy Mack truck
11. fuel truck = samochód ciężarowy paliwowy fuel truck
12. Ford truck = Ford samochód ciężarowy Ford truck
13. panel truck = furgonetka panel truck
14. ladder truck = drabina samochód ciężarowy ladder truck
15. forklift truck = wózek widłowy, wózek jezdniowy forklift truck
16. trailer truck = pociąg drogowy trailer truck
17. ice cream truck = furgonetka lodziarza ice cream truck
18. food truck = samochód ciężarowy spożywczy food truck
truck + rzeczownik
Kolokacji: 65
truck driver • truck traffic • truck bomb • truck stop • truck sales • ...
truck + czasownik
Kolokacji: 107
truck carrying • truck comes • truck goes • truck stops • truck arrives • truck moves • truck drives • truck pulls • ...
czasownik + truck
Kolokacji: 49
truck loaded • use trucks • sell trucks • truck is parked • drive a truck • build trucks • truck filled • produce trucks • ...
przymiotnik + truck
Kolokacji: 66
light truck • heavy truck • flatbed truck • large truck • big truck • small truck • new truck • old truck • military truck • white truck • ...
przyimek + truck
Kolokacji: 18
onto trucks • by truck • of trucks • on trucks • with trucks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.