Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"trip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trip rzeczownik

rzeczownik + trip
Kolokacji: 104
road trip • return trip • business trip • field trip • boat trip • fishing trip • camping trip • shopping trip • hunting trip • bus trip • side trip • ...
trip + rzeczownik
Kolokacji: 18
trip wire • trip page • trip hop • trip computer • trip west • ...
trip + czasownik
Kolokacji: 51
trip costs • trip includes • trip takes • trip begins • trip goes • trip ends • trip starts • ...
czasownik + trip
Kolokacji: 82
organize trips • arrange trips • offer trips • begin one's trip • accompany on a trip • start one's trip • plan a trip • describe one's trip • ...
przymiotnik + trip
Kolokacji: 232
long trip • short trip • recent trip • round trip • frequent trip • quick trip • entire trip • whole trip • free trip • Single trip • overseas trip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. long trip = odległa podróż long trip
2. short trip = krótka podróż short trip
  • A short trip across the city will cost about £7.
  • One time, they went away together on a short trip.
  • I decided to make the short trip from my office to the university.
  • It would be a short trip, she told herself, no longer than six months, maybe a year.
  • Which, according to this picture, is a pretty short trip.
  • We need you to join us on a short trip out of state.
  • If it is a short trip, we just go straight.
  • But these five should keep you happy for a short trip, anyway.
  • We do not need a crew for a short trip.
  • The rest of our short trip was made in silence.
3. recent trip = niedawna podróż recent trip
4. round trip = podróż tam i z powrotem, podróż w obie strony round trip
5. frequent trip = częsta podróż frequent trip
6. quick trip = szybka podróż quick trip
7. entire trip = cała podróż entire trip
8. free trip = wolna podróż free trip
9. whole trip = cała podróż whole trip
10. Single trip = Jedna podróż Single trip
11. overseas trip = zagraniczna podróż overseas trip
12. one-way trip = jednokierunkowa podróż one-way trip
13. annual trip = doroczna podróż annual trip
14. foreign trip = zagraniczna podróż foreign trip
15. regular trip = regularna podróż regular trip
16. overnight trip = nocna podróż overnight trip
17. little trip = mało podróży little trip
18. good trip = dobra podróż good trip
19. cross-country trip = podróż biegu przełajowego cross-country trip
20. previous trip = przedwczesna podróż previous trip
21. easy trip = łatwa podróż easy trip
22. special trip = specjalna podróż special trip
23. brief trip = krótka podróż brief trip
24. daily trip = codzienna podróż daily trip
25. extended trip = poszerzona podróż extended trip
26. three-day trip = trzydniowa podróż three-day trip
27. bad trip = złe efekty odczuwane po zażyciu narkotyku bad trip
28. final trip = ostatnia podróż final trip
29. occasional trip = sporadyczna podróż occasional trip
30. two-day trip = dwudniowa podróż two-day trip
31. European trip = Europejska podróż European trip
32. four-day trip = czterodniowa podróż four-day trip
33. two-week trip = dwutygodniowa podróż two-week trip
34. early trip = wczesna podróż early trip
35. great trip = wielka podróż great trip
36. official trip = delegacja official trip
37. five-day trip = pięciodniowa podróż five-day trip
38. successful trip = udana podróż successful trip
39. two-hour trip = dwugodzinna podróż two-hour trip
40. similar trip = podobna podróż similar trip
41. nice trip = miła podróż nice trip
42. weekly trip = cotygodniowa podróż weekly trip
43. one-day trip = jednodniowa podróż one-day trip
44. big trip = duża podróż big trip
45. consecutive trip = kolejna podróż consecutive trip
przyimek + trip
Kolokacji: 22
in one's trip • about one's trip • before one's trip • to trip • per trip • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.