KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"transit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transit rzeczownik

rzeczownik + transit
Kolokacji: 15
New Jersey Transit • rail transit • transit of Venus • bus transit • New York City Transit • ...
transit + rzeczownik
Kolokacji: 96
transit system • Transit Agency • Transit Authority • transit official • transit police • transit worker • transit service • transit line • ...
transit + czasownik
Kolokacji: 6
New Transit provides • New Transit operates • transit occurs • New Transit says • transit stops • ...
czasownik + transit
Kolokacji: 6
provide transit • use mass transit • allow transit • include transit • permit transit • ...
przymiotnik + transit
Kolokacji: 9
public transit • rapid transit • Mass transit • urban transit • local transit • ...
przyimek + transit
Kolokacji: 11
in transit • of transit • during transit • on mass transit • to mass transit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. in transit = w drodze, w tranzycie (o przesyłce, transporcie) in transit
  • I seem to have been in transit for a week.
  • On one side are those who live always in transit.
  • We will be in transit for the better part of a year.
  • The others were in transit, but I will speak to them today.
  • So I'm in transit for over eight and a half hours.
  • He already knew that from the report he'd received in transit.
  • For the next four months, it was lost in transit.
  • How much of it do you want to spend in transit?
  • Most of our forces were in transit already, a slow and difficult process.
  • "Would you be willing to provide my people with information about this star while we are in transit?"
3. during transit = podczas przewozu during transit
4. on mass transit = na przewozie masowym on mass transit
7. with New Transit = z Nowym Przewozem with New Transit
8. by transit = przez przewóz by transit

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.