BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transformation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transformation rzeczownik

rzeczownik + transformation
Kolokacji: 12
Lorentz transformation • data transformation • conflict transformation • phase transformation • character transformation • ...
transformation + rzeczownik
Kolokacji: 9
transformation program • transformation process • transformation industry • transformation scene • transformation matrix • ...
transformation + czasownik
Kolokacji: 17
transformation takes • transformation occurs • transformation begins • transformation comes • transformation happens • ...
czasownik + transformation
Kolokacji: 7
undergo a transformation • begin one's transformation • perform transformations • complete the transformation • ...
przymiotnik + transformation
Kolokacji: 124
social transformation • economic transformation • radical transformation • major transformation • political transformation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. economic transformation = transformacja gospodarcza economic transformation
5. political transformation = transformacja ustrojowa political transformation
6. linear transformation = transformacja liniowa linear transformation
  • The whole man appeared to have undergone a complete transformation.
  • Five minutes had sufficed to make a complete transformation in his appearance.
  • For Xerox, the new identity will involve the most complete transformation in the company's history.
  • But with Wolfe's death in 1994, the paper began a complete transformation.
  • And what he says to us can result in the complete transformation of our lives.
  • At first it didn't register; then with what seemed a complete transformation, her face lit up.
  • It is basically a complete transformation of the mind, the heart, the emotions, and the physical body.
  • It amounts to nothing less than a complete political, economic and social transformation.
  • And by midcentury, they add, there must be a complete transformation of energy technology.
  • The human mind is my business, old boy, and I can't begin to explain such a complete transformation.
przyimek + transformation
Kolokacji: 12
of transformation • for transformation • through a transformation • to the transformation • in the transformation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.