"training" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

training rzeczownik

rzeczownik + training
Kolokacji: 157
spring training • job training • teacher training • flight training • pilot training • weight training • refresher training • officer training • ...
training + rzeczownik
Kolokacji: 202
training camp • training program • training center • training session • training course • training facility • training ground • ...
training + czasownik
Kolokacji: 45
training includes • training begins • training takes • training helps • training makes • ...
czasownik + training
Kolokacji: 89
provide training • receive training • undergo training • undertake training • offer training • conduct training • require training • ...
przymiotnik + training
Kolokacji: 196
medical training • military training • basic training • formal training • vocational training • professional training • advanced training • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
5. vocational training = przyuczenie do zawodu, szkolenie zawodowe vocational training
6. professional training = przeszkolenie zawodowe, wyszkolenie zawodowe professional training
7. advanced training = szkolenie dla zaawansowanych, szkolenie zaawansowane advanced training
10. musical training = muzyczne szkolenie musical training
13. technical training = szkolenie techniczne technical training
15. proper training = należyte szkolenie proper training
16. rigorous training = ścisłe szkolenie rigorous training
17. academic training = naukowe szkolenie academic training
20. far training = daleko szkolenie far training
21. practical training = szkolenie praktyczne practical training
22. scientific training = naukowe szkolenie scientific training
23. early training = wczesne szkolenie early training
24. classical training = klasyczne szkolenie classical training
25. better training = lepsze szkolenie better training
26. good training = dobre przygotowanie good training
27. legal training = aplikacja prawnicza legal training
29. religious training = religijne szkolenie religious training
31. vocal training = wokalne szkolenie vocal training
32. specific training = kształcenie specjalistyczne specific training
33. intense training = intensywne szkolenie intense training
34. artistic training = artystyczne szkolenie artistic training
35. hands-on training = praktyczne szkolenie hands-on training
36. full training = pełne szkolenie full training
38. adequate training = wyszkolenie odpowiednie adequate training
39. theological training = teologiczne szkolenie theological training
40. extra training = wyjątkowe szkolenie extra training
41. necessary training = niezbędne szkolenie necessary training
42. amphibious training = amfibiotyczne szkolenie amphibious training
43. inadequate training = niedostateczne szkolenie inadequate training
44. mental training = szkolenie umysłowe mental training
45. personal training = osobiste szkolenie personal training
46. operational training = szkolenie operacyjne operational training
47. appropriate training = odpowiednie szkolenie appropriate training
przyimek + training
Kolokacji: 30
during training • without training • through training • after training • for training • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.